Follow project on Twitter
NederlandsEnglish

Zelfstandig redeneren

Zelfstandig redeneren vereist zowel natuurlijke intelligentie als natuurlijke taal. Zonder het te weten, paste Aristoteles grofweg 2.400 jaar geleden natuurlijke intelligentie toe op natuurlijke taal:

> Gegeven: “Alle mensen zijn sterfelijk.”
> Gegeven: “Socrates is een mens.”

• Logische conclusie:
< “Socrates is sterfelijk.”

Grofweg 200 jaar geleden zijn dergelijk redeneerconstructies geformaliseerd in de Predicatenlogica. En sinds het begin van deze eeuw zijn deze redeneerconstructies in software geïmplementeerd als Controlled Natural Language (CNL) redeneersystemen. CNL redeneersystemen zijn in staat om zelfstandig nieuwe kennis af te leiden van tot dan toe onbekende kennis, en om de afgeleide kennis uit te drukken in leesbare zinnen (met een beperkte grammatica).