Follow project on Twitter
NederlandsEnglish

Blok 2: Indirecte conversies

Definitie 3a:


Ieder(e) {enkelvoudig zelfstandig naamwoord 1} heeft een {enkelvoudig zelfstandig naamwoord 2} en een {enkelvoudig zelfstandig naamwoord 3}”
waaruit kan worden geconcludeerd
Een {enkelvoudig zelfstandig naamwoord 2} en een {enkelvoudig zelfstandig naamwoord 3} zijn deel van ieder(e) {enkelvoudig zelfstandig naamwoord 1}”


Voorbeeld:


Variabelen: enkelvoudig zelfstandig naamwoord 1 = “gezin”, enkelvoudig zelfstandig naamwoord 2 = “ouder”, enkelvoudig zelfstandig naamwoord 3 = “kind

> Gegeven: “Ieder gezin heeft een ouder en een kind.”

• Gegenereerde conclusie:
< “Een ouder en een kind zijn deel van ieder gezin.”


Definitie 3b:


“{eigennaam} is een {enkelvoudig zelfstandig naamwoord 2 of 3}”
waaruit kan worden geconcludeerd
“{eigennaam} is deel van een {enkelvoudig zelfstandig naamwoord 1}”


Definitie 3c:


“{eigennaam} is een {enkelvoudig zelfstandig naamwoord 2}”
waaruit kan worden verondersteld
“{eigennaam} heeft waarschijnlijk een {enkelvoudig zelfstandig naamwoord 3}”


“{eigennaam} is een {enkelvoudig zelfstandig naamwoord 3}”
waaruit kan worden verondersteld
“{eigennaam} heeft waarschijnlijk een {enkelvoudig zelfstandig naamwoord 2}”


Voorbeelden:


Variabelen: eigennaam = “Sjors”, enkelvoudig zelfstandig naamwoord 1 = “gezin”, enkelvoudig zelfstandig naamwoord 2 = “ouder”, enkelvoudig zelfstandig naamwoord 3 = “kind

> Gegeven: “Sjors is een ouder.”

• Gegenereerde conclusie:
< “Sjors is deel van een gezin.”                                   (gegenereerd door definitie 3b)

• Gegenereerde aanname:
< “Sjors heeft waarschijnlijk een kind.”                      (gegenereerd door definitie 3c)


Variabelen: eigennaam = “André”, enkelvoudig zelfstandig naamwoord 1 = “gezin”, enkelvoudig zelfstandig naamwoord 2 = “ouder”, enkelvoudig zelfstandig naamwoord 3 = “kind

> Gegeven: “André is een kind.”

• Gegenereerde conclusie:
< “André is deel van een gezin.”                                 (gegenereerd door definitie 3b)

• Gegenereerde aanname:
< “André heeft waarschijnlijk een ouder.”                  (gegenereerd door definitie 3c)


Definitie 3d:


“{eigennaam} heeft een {enkelvoudig zelfstandig naamwoord 2 of 3}”
waaruit kan worden verondersteld
“{eigennaam} is waarschijnlijk deel van een {enkelvoudig zelfstandig naamwoord 1}”


Definitie 3e:


“{eigennaam} heeft een {enkelvoudig zelfstandig naamwoord 2}”
waaruit kan worden verondersteld
“{eigennaam} is waarschijnlijk een {enkelvoudig zelfstandig naamwoord 3}”


“{eigennaam} heeft een {enkelvoudig zelfstandig naamwoord 3}”
waaruit kan worden verondersteld
“{eigennaam} is waarschijnlijk een {enkelvoudig zelfstandig naamwoord 2}”


Voorbeelden:


Variabelen: eigennaam = “Peter”, enkelvoudig zelfstandig naamwoord 1 = “gezin”, enkelvoudig zelfstandig naamwoord 2 = “ouder”, enkelvoudig zelfstandig naamwoord 3 = “kind

> Gegeven: “Peter heeft een ouder.”

• Gegenereerde aannames:
< “Peter is waarschijnlijk een kind.”                            (gegenereerd door definitie 3e)
< “Peter is waarschijnlijk deel van een gezin.”         (gegenereerd door definitie 3d)


Variabelen: eigennaam = “Willem”, enkelvoudig zelfstandig naamwoord 1 = “gezin”, enkelvoudig zelfstandig naamwoord 2 = “ouder”, enkelvoudig zelfstandig naamwoord 3 = “kind

> Gegeven: “Willem heeft een kind.”

• Gegenereerde aannames:
< “Willem is waarschijnlijk een ouder.”                       (gegenereerd door definitie 3e)
< “Willem is waarschijnlijk deel van een gezin.”       (gegenereerd door definitie 3d)