Follow project on Twitter
NederlandsEnglish

Blok 6: Het archiveren van kennis

De algebra van taal die hieronder genoemd wordt, past de volgende structuurwoorden toe: “de/het”, “is”, “heeft”, “van”, “genaamd”, “vorig(e)” en “nieuw(e)”.


“{eigennaam 1} is {bepaald lidwoord + enkelvoudig zelfstandig naamwoord} van {eigennaam 2}”
waaruit kan worden geconcludeerd
“{eigennaam 2} heeft {onbepaald lidwoord + enkelvoudig zelfstandig naamwoord} genaamd {eigennaam 1}”


“{eigennaam 1} is {bepaald lidwoord + enkelvoudig zelfstandig naamwoord} van {eigennaam 2}”
gevolgd door
“{eigennaam 3} is {bepaald lidwoord + enkelvoudig zelfstandig naamwoord} van {eigennaam 2}”
waaruit kan worden geconcludeerd
“{eigennaam 2} heeft {onbepaald lidwoord} nieuw(e) {enkelvoudig zelfstandig naamwoord} genaamd {eigennaam 3}”
en
“{eigennaam 2} heeft {onbepaald lidwoord} vorig(e) {enkelvoudig zelfstandig naamwoord} genaamd {eigennaam 1}”


Voorbeelden:
> Ingevoerd: “Barack Obama is de president van de Verenigde Staten.

• Gegenereerde conclusie:
< “De Verenigde Staten heeft een president, genaamd Barack Obama.
>
> Ingevoerd: “Donald Trump is de president van de Verenigde Staten.

• Gegenereerde conclusies:
< “De Verenigde Staten heeft een nieuwe president, genaamd Donald Trump.
< “De Verenigde Staten heeft een vorige president, genaamd Barack Obama.