Follow project on Twitter
NederlandsEnglish

Wetenschappelijke uitdaging: Versla de eenvoudigste resultaten van mijn Controlled Natural Language redeneersysteem

Download dit uitdaging-document (bijgewerkt op: 27 april 2017):
Wetenschappelijke uitdaging - Versla mijn Controlled Natural Language redeneersysteem.pdf


Probleembeschrijving

Zelfstandig redeneren vereist zowel natuurlijke intelligentie als natuurlijke taal. Zonder het te weten, hebben wetenschappers minstens 200 jaar geleden natuurlijke intelligentie toegepast op natuurlijke taal, door redeneerconstructies te beschrijven in Predicate Logic (algebra). Later zijn deze redeneerconstructies geïmplementeerd in Controlled Natural Language (CNL) redeneersystemen. CNL redeneersystemen zijn instaat om nieuwe kennis af te leiden, van tot dan toe onbekende kennis, beide uitgedrukt in leesbare zinnen met een beperkte grammatica. Voorbeeld:

> Gegeven: “Jan is een vader.
> Gegeven: “Iedere vader is een man.

• Logische conclusie:
< “Jan is een man.

Echter, dezelfde redeneerconstructie - maar dan in de verleden tijd - is in geen enkel wetenschappelijk artikel beschreven, omdat wetenschappers "vergeten" zijn om predicatenlogica (algebra) voor de verleden tijd te definiëren:

> Gegeven: “Johan was een vader.
> Gegeven: “Iedere vader is een man.

• Logische conclusie:
< “Johan was een man.

Als het gaat om zelfstandig redeneren, is predicatenlogica (algebra) blijkbaar beperkt tot het ondersteunen van werkwoord “is/zijn” in de tegenwoordige tijd. Algebra ondersteunt ook geen bezittelijk redeneren – redeneren met bezittelijk werkwoord “heeft/hebben” – zoals:

> Gegeven: “Paul is een zoon van Jan.

• Logische conclusie:
< “Jan heeft een zoon, genaamd Paul.

Dus, waarom ondersteunt predicatenlogica (algebra) niet het redeneren in de verleden tijd op een natuurlijke manier, noch het bezittelijk redeneren? Waarom moet elk predicaat met een ander werkwoord dan “is/zijn” in de tegenwoordige tijd, op een kunstmatige manier beschreven worden, zoals heeft_zoon(jan,paul)? Waarom is algebra nog steeds niet uitgerust voor natuurlijke taal, na eeuwen van wetenschappelijk onderzoek?

En alhoewel algebra de Exclusieve OF (XOR) functie op een natuurlijke wijze beschrijft, implementeren CNL redeneersystemen nog steeds niet de taalkundige equivalent van deze functie, nl. voegwoord “of”. CNL redeneersystemen zijn daardoor niet instaat om de volgende vraag te genereren:

> Gegeven: “Ieder persoon is een man of een vrouw.
> Gegeven: “Anne is een persoon.

• Gegenereerde vraag:
< “Is Anne een man of een vrouw?

Dus, zelfs 60 jaar na het begin van dit vakgebied, heeft de kennistechnologie nog steeds een fundamenteel probleem:

Woorden zoals bepaald lidwoord “de/het” (zie Blok 6), voegwoord “of” (zie Blok 5), bezittelijk werkwoord “heeft/hebben” (zie Blok 1, Blok 2 en Blok 3) en werkwoorden in de verleden tijd “was/waren” en “had/hadden” (zie Blok 4) hebben een natuurlijk-intelligente functie in de taal. Maar hun natuurlijk-intelligente functie is in geen enkel wetenschappelijk artikel beschreven. Blijkbaar begrijpen wetenschappers hun natuurlijk-intelligente functie in de taal niet.