Follow project on Twitter
NederlandsEnglish

Wetenschappelijke uitdaging: Versla de eenvoudigste resultaten van mijn Controlled Natural Language redeneersysteem

Download dit uitdaging-document (bijgewerkt op: 12 februari 2018):
Wetenschappelijke uitdaging - Versla mijn Controlled Natural Language redeneersysteem.pdf


Inleiding

Het is mij gelukt om natuurlijke intelligentie te definiëren als een verzameling natuurwetten, terwijl wetenschappers dit niet lukt. Mogelijk streven ze er ook niet naar. Daarom is Kunstmatige Intelligentie (AI) geen kunstmatige implementatie van natuurlijke intelligentie. Een wetenschap levert generieke oplossingen, die toepasbaar zijn in het dagelijkse leven, terwijl AI beperkt is tot engineering: specifieke oplossingen voor specifieke problemen. En geëngineerde oplossingen zijn beperkt tot het uitvoeren van routinetaken.

We moeten dit vakgebied echt verheffen naar een wetenschap, vergelijkbaar met het vakgebied elektromagnetisme. Het vakgebied elektromagnetisme is wetenschappelijk, omdat wetenschappers instaat zijn om de cirkel te voltooien voor elektriciteit, magnetisme, beweging en licht. Wetenschappers zijn instaat:
• om elektriciteit om te zetten naar licht, en om licht weer om te zetten in elektriciteit;
• om elektriciteit om te zetten naar magnetisme, en magnetisme weer naar elektriciteit;
• om magnetisme om te zetten naar beweging, en beweging weer naar magnetisme.

Door intelligentie te definiëren als een verzameling natuurwetten, ben ik instaat om de cirkel te voltooien voor natuurlijke intelligentie en natuurlijke taal. Mijn software breidt de Logica van Aristoteles uit. Mijn systeem is instaat:
• om leesbare zinnen – met een beperkte grammatica – om te zetten naar een logica die wetenschappers nog niet hebben beschreven;
• om – d.m.v. mijn uitgebreide logica – zelfstandig nieuwe kennis af te leiden van daarvoor nog onbekende kennis;
• en om deze afgeleide kennis uit te drukken in leesbare en – woord voor woord – zelfstandig geconstrueerde zinnen, met een beperkte grammatica.

Ik gebruik fundamentele wetenschap (logica en natuurwetten) in plaats van gedragswetenschap (simulatie van gedrag), omdat:
• Zelfstandig redeneren vereist zowel natuurlijke intelligentie als natuurlijke taal;
• Intelligentie en taal zijn natuurfenomenen;
• Natuurfenomenen zijn onderworpen aan natuurwetten;
• Natuurwetten en logica worden onderzocht d.m.v. fundamentele wetenschap.

De logicaregels van mijn zelfstandig redeneersysteem zijn (bijna) taalonafhankelijk. Daardoor kan ik elke taal toevoegen, gewoon door mijn redeneersysteem te configureren voor deze nieuwe taal, en door een beetje te programmeren. Mijn redeneersysteem is al instaat om te lezen, te redeneren en te schrijven in het Engels, Spaans, Frans en Nederlands. Momenteel voeg ik de Chinese taal toe.

Via dit document daag ik iedereen uit om de allereenvoudigste resultaten van mijn Controlled Natural Language (CNL) redeneersysteem op een generieke manier te verslaan: van natuurlijke taal, via algoritmes, terug naar natuurlijke taal.

Mijn CNL redeneersysteem is gepubliceerd als open source software.