Follow project on Twitter
NederlandsEnglish

Wetenschappelijke uitdaging: Versla de eenvoudigste resultaten van mijn Controlled Natural Language (CNL) redeneersysteem

Download dit uitdagingsdocument (bijgewerkt op: 22 september 2020):
Wetenschappelijke uitdaging - Versla mijn Controlled Natural Language redeneersysteem.pdf


Inleiding

Alles in de natuur is gebonden aan natuurwetten, en verloopt volgens natuurwetten. Maar wetenschappers zijn niet in staat – of zijn onwillig – om intelligentie te definiëren als een verzameling natuurwetten (terwijl het mij wel is gelukt). Kunstmatige Intelligentie (AI) is dus niet gebaseerd op natuurwetten, waardoor het geen kunstmatige implementatie is van natuurlijke intelligentie. AI is daardoor geen fundamentele wetenschap, maar een field of engineering.

Een fundamentele wetenschap levert generieke oplossingen, terwijl een field of engineering beperkt is tot het leveren van specifieke oplossingen voor specifieke problemen. En geëngineerde oplossingen zijn beperkt tot het uitvoeren van routinetaken. AI is dus beperkt tot het uitvoeren van routinetaken, omdat het een field of engineering is.

Maar het is mogelijk om dit vakgebied te verheffen tot een fundamentele wetenschap, vergelijkbaar met het vakgebied elektromagnetisme, dat op natuurwetten is gebaseerd. Dankzij onderzoek naar de natuurwetten van elektromagnetisme, zijn we in staat om de cirkel te voltooien voor elektriciteit, magnetisme, licht en beweging, waardoor we in staat zijn om deze conversies toe te passen in het dagelijks leven. We zijn in staat:
• om elektriciteit om te zetten naar magnetisme, en magnetisme weer naar elektriciteit;
• om elektriciteit om te zetten naar licht, en om licht weer om te zetten in elektriciteit;
• om elektromagnetisme om te zetten naar beweging, en beweging weer naar elektromagnetisme.

Ik gebruik fundamentele wetenschap (logica en natuurwetten) in plaats van cognitieve wetenschap / gedragswetenschap (simulatie van gedrag), omdat:
• Zelfstandig redeneren vereist zowel natuurlijke intelligentie als natuurlijke taal;
• Intelligentie en taal zijn natuurfenomenen;
• Natuurfenomenen zijn onderworpen aan natuurwetten;
• Natuurwetten en logica worden onderzocht d.m.v. fundamentele wetenschap.

Door natuurlijke intelligentie te definiëren als een verzameling natuurwetten – en door de natuurwetten te onderzoeken die te maken hebben met intelligentie in taal – ben ik in staat om de cirkel te voltooien voor natuurlijke intelligentie en natuurlijke taal. Feitelijk heb ik de Logica van Aristoteles uitgebreid. Door deze uitgebreide logica te gebruiken, is mijn systeem in staat:
• om leesbare zinnen – met een beperkte grammatica – om te zetten naar een logica die wetenschappers nog niet hebben beschreven;
• om – d.m.v. mijn uitgebreide logica – zelfstandig nieuwe kennis af te leiden van daarvoor nog onbekende kennis;
• en om deze afgeleide kennis uit te drukken in leesbare en – woord voor woord – zelfstandig geconstrueerde zinnen, met een beperkte grammatica.

De logicaregels van mijn zelfstandig redeneersysteem zijn (bijna) taalonafhankelijk. Daardoor kan ik elke taal toevoegen, gewoon door mijn redeneersysteem te configureren voor deze nieuwe taal, en door een beetje te programmeren. Mijn redeneersysteem is al in staat om te lezen, zelfstandig te redeneren en de afgeleide kennis zelfstandig te schrijven in het Nederlands, Engels, Spaans, Frans en Chinees, terwijl wetenschappers niet in staat zijn om op een generieke manier een meertalig redeneersysteem te ontwikkelen.

Via dit document daag ik iedereen uit om de eenvoudigste resultaten van mijn Controlled Natural Language (CNL) redeneersysteem op een generieke manier te verslaan: van (gecontroleerde) natuurlijke taal, via algoritmes, terug naar (gecontroleerde) natuurlijke taal, in meerdere talen, zonder voorgeprogrammeerde kennis, zonder uitvoerzinnen die door mensen zijn geschreven, en zonder gebruik te maken van uitgebreide woordenlijsten.

Natuurlijk is dit redeneersysteem gratis beschikbaar, en gepubliceerd als open source software.