Follow project on Twitter
NederlandsEnglish

Wetenschappelijke uitdaging: Versla de eenvoudigste resultaten van mijn Controlled Natural Language (CNL) redeneersysteem

Download dit uitdaging-document (bijgewerkt op: 19 april 2018):
Wetenschappelijke uitdaging - Versla mijn Controlled Natural Language redeneersysteem.pdf


Inleiding

Wetenschappers zijn niet in staat – of zijn onwillig – om intelligentie te definiëren als een verzameling natuurwetten (terwijl het mij wel is gelukt). Door het gebrek aan een natuurlijke definitie van intelligentie is Kunstmatige Intelligentie (AI) beperkt tot geprogrammeerde óf getrainde intelligentie. AI is dus geen kunstmatige implementatie van natuurlijke intelligentie.

Een wetenschap levert generieke oplossingen, die toepasbaar zijn in het dagelijkse leven, terwijl AI beperkt is tot engineering: specifieke oplossingen voor specifieke problemen. En geëngineerde oplossingen zijn beperkt tot het uitvoeren van routinetaken.

AI is dus geen wetenschap. Maar we kunnen dit vakgebied wél verheffen tot een wetenschap, vergelijkbaar met het vakgebied elektromagnetisme. Het vakgebied elektromagnetisme is wetenschappelijk, omdat wetenschappers in staat zijn om de cirkel te voltooien voor elektriciteit, magnetisme, beweging en licht. Wetenschappers zijn in staat:
• om elektriciteit om te zetten naar licht, en om licht weer om te zetten in elektriciteit;
• om elektriciteit om te zetten naar magnetisme, en magnetisme weer naar elektriciteit;
• om elektromagnetisme om te zetten naar beweging, en beweging weer naar elektromagnetisme.

Door intelligentie te definiëren als een verzameling natuurwetten, ben ik in staat om de cirkel te voltooien voor natuurlijke intelligentie en natuurlijke taal. Mijn software breidt de Logica van Aristoteles uit. Mijn systeem is in staat:
• om leesbare zinnen – met een beperkte grammatica – om te zetten naar een logica die wetenschappers nog niet hebben beschreven;
• om – d.m.v. mijn uitgebreide logica – zelfstandig nieuwe kennis af te leiden van daarvoor nog onbekende kennis;
• en om deze afgeleide kennis uit te drukken in leesbare en – woord voor woord – zelfstandig geconstrueerde zinnen, met een beperkte grammatica.

Ik gebruik fundamentele wetenschap (logica en natuurwetten) in plaats van gedragswetenschap (simulatie van gedrag), omdat:
• Zelfstandig redeneren vereist zowel natuurlijke intelligentie als natuurlijke taal;
• Intelligentie en taal zijn natuurfenomenen;
• Natuurfenomenen zijn onderworpen aan natuurwetten;
• Natuurwetten en logica worden onderzocht d.m.v. fundamentele wetenschap.

De logicaregels van mijn zelfstandig redeneersysteem zijn (bijna) taalonafhankelijk. Daardoor kan ik elke taal toevoegen, gewoon door mijn redeneersysteem te configureren voor deze nieuwe taal, en door een beetje te programmeren. Mijn redeneersysteem is al in staat om te lezen, zelfstandig te redeneren en de afgeleide kennis zelfstandig te schrijven in het Engels, Spaans, Frans en Nederlands. En momenteel voeg ik de Chinese taal toe.

Via dit document daag ik iedereen uit om de allereenvoudigste resultaten van mijn Controlled Natural Language (CNL) redeneersysteem op een generieke manier te verslaan: van natuurlijke taal, via algoritmes, terug naar natuurlijke taal.

Mijn CNL redeneersysteem is gepubliceerd als open source software.