Follow project on Twitter
NederlandsEnglish

Probleembeschrijving 3: Genereren van vragen

Er is nog meer: Alhoewel algebra de Exclusieve OF (XOR) functie op een natuurlijke wijze beschrijft, implementeren CNL redeneersystemen nog steeds niet de taalkundige equivalent van deze functie, nl. voegwoord “of”. CNL redeneersystemen zijn daardoor niet in staat om de volgende vraag te genereren:

> Gegeven: “Iedere persoon is een man of een vrouw.”
> Gegeven: “Anne is een persoon.

• Logische vraag:
< “Is Anne een man of een vrouw?


Alles in de natuur is met elkaar verbonden. Maar het lijkt erop alsof taalkundigen en wiskundigen zich nooit hebben afgevraagd hoe hun beider vakgebieden aan elkaar verbonden zijn. Want wetenschappers zijn – bijna 2400 jaar na Aristoteles – nog geen stap verder in het begrijpen van de logica van taal.

Het is mijn ervaring dat taalkundigen bereid zijn om de logica van taal te onderzoeken, maar wiskundigen niet. Wiskundigen denken dat logica over getallen gaat. Ze hebben ongelijk. Logica gaat over natuurlijke intelligentie. En natuurwetten van intelligentie zijn onder andere te vinden in natuurlijke taal.

Net als een programmeertaal, heeft ook natuurlijke taal structuurwoorden en variabelen. De structuurwoorden van taal – die in dit document in blauw zijn weergegeven – hebben een natuurlijk-intelligente, logische, structuurgevende functie in taal. De volgende structuurwoorden van taal zullen in dit uitdagingsdocument worden toegelicht:

Bezittelijk werkwoord “heeft/hebben” (Blok 1, Blok 2 en Blok 3), werkwoorden in de verleden tijd “was/waren” en “had/hadden” (Blok 4), voegwoord “of” (Blok 5) en bepaald lidwoord “de/het” (Blok 6).