Follow project on Twitter
NederlandsEnglish

Een eerlijke beoefening van de wetenschap (Fair Science)

Wetenschap is – zou moeten zijn – het onderzoeken van fundamenten, niet het aanbidden van theorieën. Ik nodig daarom uit, iedereen die lid is van Fair Science netwerkgroep op LinkedIn, om zo je steun te betuigen aan een eerlijke beoefening van de wetenschap, en/of mijn Fair Science • Artificial Intelligence (AI) and knowledge technology (NLP) netwerkgroep, welke toegewijd is aan eerlijk onderzoek naar Kunstmatige Intelligentie (AI) en kennistechnologie.


Wetenschap betekent letterlijk "kennis" of "alles wat we weten". Echter, sommige vakgebieden van de wetenschap – zoals geologie, paleontologie, biologie, geofysica, radiometrische datering en sterrenkunde – zijn uitgegroeid tot instituten van bevooroordeelde aannames, waar ontkrachtende feiten ondergeschikt zijn aan ongefundeerde theorieën.

Een dergelijke praktijk in strijd is met elke gedragscode voor wetenschappelijk onderzoek, omdat elke gedragscode voor wetenschappelijk onderzoek onderschrijft: Wetenschap is waarneembaar, toetsbaar, herhaalbaar en falsifieerbaar. Echter, geen enkele van de geclaimde fenomenen van de evolutietheorie – en afgeleide theorieën – is ooit geobserveerd. Voorbeelden:

Snaartheorie, de veronderstelde snaren kunnen per definitie niet worden waargenomen;
Donkere energie theorie, de veronderstelde donkere energie kan per definitie niet worden waargenomen;
Donkere materie theorie, de veronderstelde donkere materie kan per definitie niet worden waargenomen;
Zwarte gaten theorie, de veronderstelde zwarte gaten kunnen per definitie niet worden waargenomen. De oorsprong van het waargenomen verschijnsel kan alleen worden verondersteld;
Multiversum theorie, de veronderstelde “andere universums” kunnen per definitie niet worden waargenomen;
Oortwolk-theorie, de veronderstelde Oortwolk is niet gelocaliseerd, en kan daarom niet worden waargenomen;
• Buitenaards leven theorie, het veronderstelde buitenaards leven is niet gelocaliseerd, en kan daarom niet worden waargenomen;
Oerknaltheorie, de veronderstelde oerknal niet kan worden waargenomen, en kan niet worden herhaald;
Inflatie-theorie, de veronderstelde inflaton-deeltjes zijn niet waargenomen;
Macro-evolutie theorie of Overgang-van-soorten theorie, de veronderstelde overgang van soorten (rotsmineralen →microben → vegetatie → dieren →mens) kan niet worden waargenomen, omdat het honderden miljoenen jaren zou kunnen duren voordat een nieuwe transitie plaatsvindt.

En de fenomenen waarvan geclaimd wordt dat ze gedetecteerd zijn – zoals de Higgs boson en zwaartekrachtgolven – zijn ontmaskerd.

Omdat de evolutietheorie en afgeleide theorieën niet observeerbaar zijn – en daarom niet toetsbaar, niet herhaalbaar en niet falsifieerbaar – zijn de evolutietheorie en afgeleide theorieën niet wetenschappelijk. Het is fictie en fraude.

Daarnaast ligt de oorsprong van leven en het universum in het verleden, terwijl geen enkele wetenschapper aanwezig was om hard en direct bewijs te verzamelen. Sterker nog, wij – mensen – zijn niet in staat om leven te creëren uit dood materiaal. Dus de oorsprong van leven en het universum kan niet worden waargenomen, getoetst, herhaald en gefalsifieerd. Het kan alleen worden geloofd. Daarom kan de oorsprong van leven en het universum op zichzelf geen deel zijn van de wetenschap.

Ook andere vakgebieden lijden onder de verwoestende gevolgen van de evolutietheorie:
• Kunstmatige Intelligentie is een simulatie van gedrag in plaats van een kunstmatige implementatie van natuurlijke intelligentie;
• Kennistechnologie is gebaseerd op het toepassen van slimme algoritmen op trefwoorden. De natuurlijke semantiek van niet-trefwoorden wordt genegeerd, waardoor het vakgebied kennistechnologie niet verder komt dan “handenvol trefwoorden” en ongestructureerde teksten.

Daarnaast verspreidt alleen de evolutietheorie – geen enkele andere religie – de angst voor overheersing door buitenaards leven en de angst voor de "opkomst van de super-intelligentie" (dominantie door supercomputers en super-intelligente robots).

Evolutie: Het bewijs (dat je meestal niet te zien krijgt)

Hieronder een grondige bestudering van al het bewijs voor evolutie. Mogelijk zul je alles wat je hebt geleerd over evolutie moeten heroverwegen. Bekijk deze video's op YouTube en beslis voor jezelf of de evolutietheorie een goede theorie is. Ondertiteld in het Nederlands:
Evolution: The Evidence - Episode 1: Operational vs. Historical Science
Evolution: The Evidence - Episode 2: Living Fossils
Evolution: The Evidence - Episode 3: Alternative To Evolution?
Evolution: The Evidence - Episode 4: The Evolutionary Timeline
Evolution: The Evidence - Episode 5: Artist Impressions
Evolution: The Evidence - Episode 6: Lucy
Evolution: The Evidence - Episode 7: Neanderthals
Evolution: The Evidence - Episode 8: Whale Evolution
Evolution: The Evidence - Episode 9: Cladogram
Evolution: The Evidence - Episode 10: Bird Evolution
Evolution: The Evidence - Episode 11: Junk DNA
Evolution: The Evidence - Episode 12: The Fish That Walked
Evolution: The Evidence - Episode 13: Embryos, Predictions and Experiments
Evolution: The Evidence - Episode 14: Dating A Fossil
Evolution: The Evidence - Episode 15: A (Pre)Cambrian Rabbit
Evolution: The Evidence - Episode 16: The first cell
Evolution: The Evidence - Episode 17: A Pretty Ugly Prediction
Evolution: The Evidence - Episode 18: Bad Design
Evolution: The Evidence - Episode 19: Micro RNA
Evolution: The Evidence - Episode 20: Cambrian Explosion
Evolution: The Evidence - Episode 21: Information
Evolution: The Evidence - Episode 22: My New Car
Evolution: The Evidence - Episode 23: Inventions And Natural Selection
Evolution: The Evidence - Episode 24: Summary And Conclusion

Thinknowlogy 2017r1

zal in mei 2017 worden gepubliceerd. Het omvat het eerste deel van een intern herontwerp. Zie mijn planning voor andere geplande publicaties. Volg dit project via Twitter, abonneer je op updates via SourceForge, abonneer je op updates via GitHub of ontvang een e-mail als een nieuwe versie beschikbaar is.


Sluit je aan bij mijn Fair Science netwerkgroep op LinkedIn, om zo je steun te betuigen aan een eerlijke beoefening van de wetenschap, en/of mijn Fair Science • Artificial Intelligence (AI) and knowledge technology (NLP) netwerkgroep, welke toegewijd is aan eerlijk onderzoek naar Kunstmatige Intelligentie (AI) en kennistechnologie.


God heeft natuurwetten gecreeërd, om de natuur als een 'geoliede machine' te laten lopen, net als de radartjes in een uurwerk. Zo zijn er ook wetten van intelligentie, ingebed in grammatica. Thinknowlogy implementeert deze natuurwetten van intelligentie in software.