Follow project on Twitter
NederlandsEnglish

Fair Science: Een eerlijke beoefening van de wetenschap

Eeuwenlang waren feiten leidend in de wetenschap. Echter, sinds 160 jaar, wordt in meer en meer vakgebieden fictie vermengd met wetenschap. Bovendien verklaarden zogenaamde 'wetenschappers' dat feiten ondergeschikt zijn aan theorieën, waardoor deze zogenaamde 'wetenschappers' continu theorieën kunnen bedenken zonder deze theorieën ooit te hoeven verifiëren tegen feiten, zonder ooit hun theorieën in de praktijk te hoeven bewijzen. Op deze manier is wetenschap zelf een religie geworden, dat concurreert met andere religies. Echter, wetenschap en religie kunnen niet worden vermengd, omdat:

Wetenschap gaat over waarneembare verschijnselen, terwijl religie over onwaarschijnlijke verschijnselen gaat.


Wetenschap is – zou moeten zijn – het onderzoeken van fundamenten, niet het aanbidden van theorieën. Ik nodig daarom iedereen uit, om lid te worden van mijn Fair Science netwerkgroep op LinkedIn, om zo je steun te betuigen aan een eerlijke beoefening van de wetenschap, en/of van mijn Fair Science • Artificial Intelligence (AI) and knowledge technology (NLP) netwerkgroep, welke toegewijd is aan eerlijk onderzoek naar Kunstmatige Intelligentie (AI) en kennistechnologie.


Elke gedragscode voor wetenschappelijk onderzoek onderschrijft: Wetenschap is waarneembaar, toetsbaar, herhaalbaar en falsifieerbaar. Echter, geen enkele van de geclaimde fenomenen van de evolutietheorie – en afgeleide theorieën – is ooit geobserveerd. Voorbeelden:

Snaartheorie, de veronderstelde snaren kunnen per definitie niet worden waargenomen;
Donkere energie theorie, de veronderstelde donkere energie kan per definitie niet worden waargenomen;
Donkere materie theorie, de veronderstelde donkere materie kan per definitie niet worden waargenomen;
Zwarte gaten theorie, de veronderstelde zwarte gaten kunnen per definitie niet worden waargenomen. De oorsprong van het waargenomen verschijnsel kan alleen worden verondersteld;
Multiversum theorie, de veronderstelde “andere universums” kunnen per definitie niet worden waargenomen;
Oortwolk-theorie, de veronderstelde Oortwolk is niet gelocaliseerd, en kan daarom niet worden waargenomen;
• Buitenaards leven theorie, het veronderstelde buitenaards leven is niet gelocaliseerd, en kan daarom niet worden waargenomen;
Oerknaltheorie, de veronderstelde oerknal niet kan worden waargenomen, en kan niet worden herhaald;
Inflatie-theorie, de veronderstelde inflaton-deeltjes zijn niet waargenomen;
Macro-evolutie theorie of Overgang-van-soorten theorie, de veronderstelde overgang van soorten (rotsmineralen →microben → vegetatie → dieren →mens) kan niet worden waargenomen, omdat het honderden miljoenen jaren zou kunnen duren voordat een nieuwe transitie plaatsvindt.

En de fenomenen waarvan geclaimd wordt dat ze gedetecteerd zijn – zoals de Higgs boson en zwaartekrachtgolven – zijn ontmaskerd. Als consequentie, zijn evolutionisten:
• niet instaat om raketten aan te drijven door donkere energie;
• niet instaat om energie op te wekken door zwaartekrachtgolven;
• niet instaat om een nieuw universum te exploderen;
• en zelfs niet instaat om te landen op komeet 67P als onderdeel van de Rosetta missie. Want kometen blijken rotsblokken te zijn i.p.v. 'vuile ijsballen', terwijl de gebruikte harpoens niet ontworpen waren om door te dringen in een rots.

Omdat de evolutietheorie en afgeleide theorieën niet observeerbaar zijn – en daarom niet toetsbaar, niet herhaalbaar en niet falsifieerbaar – zijn de evolutietheorie en afgeleide theorieën niet wetenschappelijk.

Sterker nog: Zolang wij – mensen – niet instaat zijn om leven te creëren uit dood materiaal, kan de oorsprong van leven alleen maar worden geloofd. En zolang wij – mensen – niet instaat zijn om vanuit het niets een nieuw universum te creëren, kan de oorsprong van het universum alleen maar worden geloofd. Wetenschap is niet gebaseerd op geloof. Daarom is de oorsprong van leven en het universum (op zichzelf) geen onderdeel van de wetenschap.

Evolutie: Het bewijs (dat je meestal niet te zien krijgt)

Hieronder een grondige bestudering van al het bewijs voor evolutie. Mogelijk zul je alles wat je hebt geleerd over evolutie moeten heroverwegen. Bekijk deze video's op YouTube en beslis voor jezelf of de evolutietheorie een goede theorie is. Ondertiteld in het Nederlands:
Evolution: The Evidence - Episode 1: Operational vs. Historical Science
Evolution: The Evidence - Episode 2: Living Fossils
Evolution: The Evidence - Episode 3: Alternative To Evolution?
Evolution: The Evidence - Episode 4: The Evolutionary Timeline
Evolution: The Evidence - Episode 5: Artist Impressions
Evolution: The Evidence - Episode 6: Lucy
Evolution: The Evidence - Episode 7: Neanderthals
Evolution: The Evidence - Episode 8: Whale Evolution
Evolution: The Evidence - Episode 9: Cladogram
Evolution: The Evidence - Episode 10: Bird Evolution
Evolution: The Evidence - Episode 11: Junk DNA
Evolution: The Evidence - Episode 12: The Fish That Walked
Evolution: The Evidence - Episode 13: Embryos, Predictions and Experiments
Evolution: The Evidence - Episode 14: Dating A Fossil
Evolution: The Evidence - Episode 15: A (Pre)Cambrian Rabbit
Evolution: The Evidence - Episode 16: The first cell
Evolution: The Evidence - Episode 17: A Pretty Ugly Prediction
Evolution: The Evidence - Episode 18: Bad Design
Evolution: The Evidence - Episode 19: Micro RNA
Evolution: The Evidence - Episode 20: Cambrian Explosion
Evolution: The Evidence - Episode 21: Information
Evolution: The Evidence - Episode 22: My New Car
Evolution: The Evidence - Episode 23: Inventions And Natural Selection
Evolution: The Evidence - Episode 24: Summary And Conclusion

Thinknowlogy 2017r2

zal aan het einde van deze maand worden gepubliceerd. Het omvat het tweede deel van een intern herontwerp. Zie mijn planning voor andere geplande publicaties. Volg dit project via Twitter, abonneer je op updates via SourceForge, abonneer je op updates via GitHub of ontvang een e-mail als een nieuwe versie beschikbaar is.


Sluit je aan bij mijn Fair Science netwerkgroep op LinkedIn, om zo je steun te betuigen aan een eerlijke beoefening van de wetenschap, en/of mijn Fair Science • Artificial Intelligence (AI) and knowledge technology (NLP) netwerkgroep, welke toegewijd is aan eerlijk onderzoek naar Kunstmatige Intelligentie (AI) en kennistechnologie.


God heeft natuurwetten gecreeërd, om de natuur als een 'geoliede machine' te laten lopen, net als de radartjes in een uurwerk. Zo zijn er ook wetten van intelligentie, ingebed in grammatica. Thinknowlogy implementeert deze natuurwetten van intelligentie in software.