Follow project on Twitter
NederlandsEnglish

Fair Science: Een eerlijke beoefening van de wetenschap

De wetenschap wordt gefinancierd door de belastingbetalers, om de maatschappij te dienen door fundamenteel onderzoek te doen hoe de natuur werkt, gebaseerd op feiten en observaties. Echter, in sommige vakgebieden van de wetenschap zijn feiten en observaties ondergeschikt geworden aan verzonnen theorieën. Daarom is geen enkel aspect of fenomeen van de evolutietheorie – of gerelateerde theorieën – ooit toegepast in het dagelijkse leven, waardoor deze vakgebieden de maatschappij niet meer dienen. Door deze verzonnen theorieën zijn deze vakgebieden niet meer wetenschappelijk. In plaats daarvan zijn ze deel geworden van een geloof, of zelfs een religie.

Ik nodig daarom iedereen uit om zich aan te sluiten bij mijn Fair Science Supporters groep op LinkedIn, om zo je steun te betuigen aan een eerlijke beoefening van de wetenschap.


De meeste van de geclaimde fenomenen van de evolutietheorie – en gerelateerde theorieën – zijn niet geobserveerd. Voorbeelden:
Snaartheorie, de veronderstelde snaren zijn niet geobserveerd;
Donkere-energietheorie, de veronderstelde donkere energie is niet geobserveerd;
Donkere-materietheorie, de veronderstelde donkere materie is niet geobserveerd;
Multiversum-theorie, de veronderstelde “andere universa” zijn niet geobserveerd;
Inflatie-theorie, de veronderstelde inflaton-deeltjes zijn niet geobserveerd;
Oort-wolktheorie, de veronderstelde Oort-wolk is niet gelokaliseerd, en daarom niet geobserveerd;
Buitenaards-leventheorie, het veronderstelde buitenaardse leven is niet gelokaliseerd, en daarom niet geobserveerd;
Zwarte-gatentheorie, de veronderstelde zwarte gaten op zich, zijn per definitie niet observeerbaar. De oorsprong van de geobserveerde fenomenen, in de omgeving van de veronderstelde locatie van de zwarte gaten, kan alleen worden verondersteld;
Overgang-van-soorten-theorie, geen van de veronderstelde overgangen van soorten (zoals: rotsmineralen → microben → vegetatie → dieren → mensen) is geobserveerd.

Als consequentie dat deze geclaimde fenomenen ook niet geobserveerd zijn, zijn ze ook niet toepasbaar in het dagelijkse leven. En ook de fenomenen waarvan wordt beweerd dat ze geobserveerd zijn – zoals de Higgs-boson en zwaartekrachtgolven – zijn niet toepasbaar in het dagelijkse leven.

Conclusie: Geen enkel aspect of fenomeen dat exclusief is voor de evolutietheorie – of gerelateerde theorieën – is ooit toegepast in het dagelijkse leven.

Of andersom geredeneerd: Geen enkele toepassing in het dagelijkse leven is exclusief voor de evolutietheorie of gerelateerde theorieën.

Zolang wij – mensen – niet instaat zijn om leven te creëren uit dood materiaal, kan de oorsprong van leven alleen maar worden geloofd. En zolang wij – mensen – niet instaat zijn om vanuit het niets een nieuw universum te creëren, kan de oorsprong van het universum alleen maar worden geloofd.

Wetenschap is niet gebaseerd op geloof. Daarom is de oorsprong van leven en het universum (op zichzelf) geen onderdeel van de wetenschap. En daarom zijn de evolutietheorie en gerelateerde theorieën – inclusief de veronderstelde fenomenen – niet wetenschappelijk. In plaats daarvan zijn ze deel van een geloof of een religie:

Wetenschap gaat over waargenomen fenomenen, terwijl een geloof of religie over onwaarneembare fenomenen gaat.


Evolutie: Het bewijs (dat je meestal niet te zien krijgt)

Hieronder een grondige bestudering van al het bewijs voor evolutie. Mogelijk zul je alles wat je hebt geleerd over evolutie moeten heroverwegen. Bekijk deze video's op YouTube en beslis voor jezelf of de evolutietheorie een goede theorie is. Ondertiteld in het Nederlands:
Evolution: The Evidence - Episode 1: Operational vs. Historical Science
Evolution: The Evidence - Episode 2: Living Fossils
Evolution: The Evidence - Episode 3: Alternative To Evolution?
Evolution: The Evidence - Episode 4: The Evolutionary Timeline
Evolution: The Evidence - Episode 5: Artist Impressions
Evolution: The Evidence - Episode 6: Lucy
Evolution: The Evidence - Episode 7: Neanderthals
Evolution: The Evidence - Episode 8: Whale Evolution
Evolution: The Evidence - Episode 9: Cladogram
Evolution: The Evidence - Episode 10: Bird Evolution
Evolution: The Evidence - Episode 11: Junk DNA
Evolution: The Evidence - Episode 12: The Fish That Walked
Evolution: The Evidence - Episode 13: Embryos, Predictions and Experiments
Evolution: The Evidence - Episode 14: Dating A Fossil
Evolution: The Evidence - Episode 15: A (Pre)Cambrian Rabbit
Evolution: The Evidence - Episode 16: The first cell
Evolution: The Evidence - Episode 17: A Pretty Ugly Prediction
Evolution: The Evidence - Episode 18: Bad Design
Evolution: The Evidence - Episode 19: Micro RNA
Evolution: The Evidence - Episode 20: Cambrian Explosion
Evolution: The Evidence - Episode 21: Information
Evolution: The Evidence - Episode 22: My New Car
Evolution: The Evidence - Episode 23: Inventions And Natural Selection
Evolution: The Evidence - Episode 24: Summary And Conclusion

Thinknowlogy 2022r1

zal in mei 2022 worden gepubliceerd. Het zal deel 6 van een intern herontwerp bevatten. Zie mijn planning voor andere geplande publicaties. Volg dit project via Twitter, abonneer je op updates via GitHub of SourceForge, of ontvang een e-mail als een nieuwe versie beschikbaar is.


Sluit je aan bij mijn Fair Science Supporters groep op LinkedIn, om zo je steun te betuigen aan een eerlijke beoefening van de wetenschap. Of voel je vrij om mij een LinkedIn uitnodiging te sturen.


God heeft natuurwetten gecreëerd, om de natuur als een 'geoliede machine' te laten lopen, net als de radartjes in een uurwerk. Er zijn ook Wetten van Intelligentie die van nature aanwezig zijn in de Menselijk Taal. Thinknowlogy implementeert deze natuurwetten van intelligentie in software.