Follow project on Twitter
NederlandsEnglish

Kennistechnologie is gebaseerd op het toepassen van slimme algoritmen op trefwoorden, waardoor de natuurlijke semantiek van niet-trefwoorden wordt genegeerd.

Niet-trefwoorden geven informatie over de structuur van de zin door aan onze hersenen. Maar doordat niet-trefwoorden in de kennistechnologie worden genegeerd, weet dit vakgebied niet wat het aan moet met de "handenvol trefwoorden" en ongestructureerde teksten. Zelfs Watson van IBM is niet in staat om z'n kennissysteem zelfstandig te organiseren. In plaats daarvan heeft Watson brute processorkracht nodig heeft om “de naald in een hooiberg van ongestructureerde teksten te vinden” (quote van IBM). En bij Cycorp wordt hun kennisbank handmatig gestructureerd.

Sterker nog, de natuurlijk-intelligente functie (natuurlijke semantiek) van bijvoorbeeld werkwoord “hebben” is in nog geen enkel wetenschappelijk paper beschreven. Met als gevolg dat er geen enkele techniek bestaat om een zin als “Paul is een zoon van Jan” op een generieke manier om te zetten naar “Jan heeft een zoon, genaamd Paul”, waarbij het zelfstandig naamwoord “zoon” vooraf onbekend is voor het systeem. Dit is slechts het eerste voorbeeld van mijn uitdaging die ik gelanceerd heb: Ik daag iedereen uit om mijn natuurlijke-taal redeneersysteem te verslaan.

Thinknowlogy is open source, zodat iedereen ervan kan profiteren

Thinknowlogy is experimentele, op grammatica gebaseerde software,
ontworpen om de Natuurwetten van Intelligentie in grammatica te benutten,
om op die manier – via natuurlijke taal – intelligentie te creëren in software,
wat gedemonstreerd wordt door:
Programmeren in natuurlijke taal;
Redeneren in natuurlijke taal:
      • het trekken van conclusies (geavanceerder dan wetenschappelijke oplossingen),
      • het doen van aannames (met zelfregulerend onzekerheidsniveau),
      • het stellen van vragen (over hiaten in de kennis),
      • het detecteren van conflicten en enkele gevallen van semantische ambiguïteit;
Meertaligheid, wat bewijst: Natuurlijke talen hebben één gemeenschappelijke oorsprong.

Volgens de evolutietheorie zouden intelligentie en taal onafhankelijk van elkaar geëvolueerd zijn, waardoor er volgens de evolutietheorie geen systematisch verband bestaat tussen redeneren en taal. Het bijbels wereldbeeld gaat er echter vanuit dat redeneren en taal nauw verwant zijn. Alleen Thinknowlogy is gebaseerd op dat bijbels wereldbeeld, waardoor u geen ander redeneersysteem zult vinden dat in staat is om de natuurlijke betekenis te verwerken van woorden als bepaalde lidwoorden “de” en “het”, voegwoord “of”, bezittelijk werkwoord “heb / hebt / heeft / hebben” en werkwoorden in de verleden tijd “was / waren” en “had / hadden”. Thinknowlogy heeft dan ook wereldwijd unieke redeneer-resultaten.

Thinknowlogy 2015r1

zal rond december 2015 worden gepubliceerd. Dan zal de Spaanse grammatica zijn toevoegd. Zie mijn planning voor andere geplande publicaties. Volg dit project via Twitter, sourceforge.net of door een e-mail te ontvangen.


Sluit je aan bij mijn Fair Science netwerkgroep op LinkedIn, om zo je steun te betuigen aan een eerlijke beoefening van de wetenschap.


Alle systemen zijn ontworpen: Alle kunstmatige systemen zijn door mensen ontworpen • Alle natuurlijke systemen zijn door God ontworpen.


God heeft natuurwetten ontworpen, die als radartjes in een uurwerk, de natuur als een 'geoliede machine' te laten lopen. Ook natuurlijke taal is gebonden aan natuurwetten: de natuurwetten van intelligentie. Thinknowlogy implementeert deze natuurwetten van intelligentie in software.