Follow project on Twitter
NederlandsEnglish

Soms staren wetenschappers zich blind op theorieën, terwijl het antwoord in de natuur voor het grijpen ligt. Zo is het ook met de zoektocht naar natuurlijke intelligentie. Veel wetenschappers gaan ervan uit dat intelligentie is ontstaan in neuronen. Maar ik heb ontdekt dat neuronen niet essentieel zijn voor natuurlijke intelligentie, op dezelfde manier als veren en flappende vleugels niet essentieel zijn voor de luchtvaart. Vandaar dat gesimuleerde neurale netwerken, ondanks allerlei ‘hoopvolle’ termen, niet van nature intelligent zijn. En ze zullen ook nooit van nature intelligent worden.

Ik heb ontdekt wat natuurlijke intelligentie is:

• Ik heb de menselijke taal en ruimtelijke informatie geïdentificeerd als bronnen van natuurlijke intelligentie;
• De wetenschap vertrouwt op de veronderstelling dat we in een geordend universum leven, dat onderworpen is aan exacte, deterministische en consistente natuurwetten. Op mijn zoektocht naar de natuurwetten die betrokken zijn bij intelligentie, heb ik ontdekt dat natuurlijke intelligentie in feite een verzameling van logica-wetten zijn, die voorkomen in de natuur. Deze natuurlijke logica is geavanceerder dan de logica die reeds door wetenschappers is beschrijven;
• Met de focus op de menselijke taal, heb ik Wetten van Intelligentie die van nature voorkomen in de Menselijke Taal beschreven;
• Hoe komt die geavanceerde logica ingebed in de menselijke taal? Ik ga ervan uit dat de menselijke taal intelligent ontworpen is. En ik ga ervan uit dat het intelligente ontwerp van de menselijke taal te ontrafelen is via reverse-engineering.

Door reverse-engineering te gebruiken, heb ik logische structuren (redeneerconstructies) ontdekt die taal zelf-organiserende eigenschappen geeft. Door de zelf-organiserende eigenschappen van taal te benutten, is mijn software (genaamd Thinknowlogy) 's wereld enige zelf-organiserende redeneersysteem.

Verder heb ik ontdekt dat logica (vrijwel) taalonafhankelijk is. Door de logica van mijn systeem voor meerdere talen te configureren, is Thinknowlogy tevens 's werelds enige meertalige (op grammatica gebaseerde) redeneersysteem: Nederlands, Engels, Spaans, Frans en Chinees. Blijkbaar delen talen van verschillende taalfamilies dezelfde logica. Dit betekent voor mij dat logica (God) bestond voordat de menselijke taal bestond.

Wetenschappelijke uitdaging:

Mijn automatisch redeneersysteem heeft resultaten die wetenschappers niet kunnen leveren, onder dezelfde randvoorwaarden, door gebruik te maken van hun theorieën. Daarom daag ik iedereen uit om de eenvoudigste resultaten van mijn redeneersysteem op een generieke (wetenschappelijke, natuurlijke) manier te verslaan, onder dezelfde randvoorwaarden als mijn systeem:
• van Controlled Natural Language (zinnen met een hele beperkte, afgebakende grammatica), via algoritmes, terug naar Controlled Natural Language;
• zonder voorgeprogrammeerde kennis;
• zonder uitvoerzinnen die door mensen zijn geschreven;
• zonder uitgebreide woordenlijsten;
• in meerdere talen;
• en gratis beschikbaar als open source software.

Ik gebruik fundamentele wetenschap i.p.v cognitiewetenschap:

• Taal is een natuurverschijnsel;
• Natuurverschijnselen zijn onderworpen aan natuurwetten;
• Natuurwetten worden onderzocht m.b.v. fundamentele wetenschap.

De natuurwetten van intelligentie die van nature in taal voorkomen, worden gedemonstreerd door:

Programmeren in natuurlijke taal;
Redeneren in natuurlijke taal:
      • het trekken van conclusies (geavanceerder dan wetenschappelijke oplossingen),
      • het doen van aannames (met zelfregulerend onzekerheidsniveau),
      • het stellen van vragen (over hiaten in de kennis),
      • het detecteren van bevestigingen, conflicten en enkele gevallen van semantische ambiguïteit,
      • het tonen van verantwoordingsrapportages voor de zelfgegenereerde kennis;
Meertaligheid, wat bewijst: Natuurlijke talen hebben één gemeenschappelijke en logische oorsprong.

De ontkrachting van de evolutietheorie als de uitleg voor de oorsprong van intelligentie, taal en natuurwetten:

• Ondanks diepgaand onderzoek geeft de evolutietheorie nog geen bevredigende verklaring voor het ontstaan van intelligentie, taal en natuurwetten. Laat staan hoe deze verwant zijn. Bovendien is geen enkel fenomeen dat exclusief is voor de evolutietheorie, of afgeleide theorieën, toepasbaar in het dagelijks leven;
• Volgens het bijbelse wereldbeeld heeft God natuurwetten gecreëerd, inclusief natuurwetten van intelligentie. Gebaseerd op de Wetten van Intelligentie die van nature in taal voorkomen in de Menselijke Taal, implementeert alleen Thinknowlogy de intelligente functie van woorden als bepaald lidwoord “de/het”, voegwoord “of”, bezittelijk werkwoord “heeft/hebben” en werkwoorden in de verleden tijd “was/waren” en “had/hadden”. Andere Controlled Natural Language (CNL) redeneersystemen zijn beperkt tot zinnen met werkwoord “is/zijn” in de tegenwoordige tijd. Ze accepteren de bovengenoemde woorden niet.

Thinknowlogy 2022r1

zal in mei 2022 worden gepubliceerd. Het zal redeneren met bijvoeglijk naamwoord bevatten, en redeneren met negatieve definities. Zie mijn planning voor andere geplande publicaties. Volg dit project via Twitter, abonneer je op updates via GitHub of SourceForge, of ontvang een e-mail als een nieuwe versie beschikbaar is.


Sluit je aan bij mijn Fair Science Supporters groep op LinkedIn, om zo je steun te betuigen aan een eerlijke beoefening van de wetenschap. Of voel je vrij om mij een LinkedIn uitnodiging te sturen.


God heeft natuurwetten gecreëerd, om de natuur als een 'geoliede machine' te laten lopen, net als de radartjes in een uurwerk. Er zijn ook Wetten van Intelligentie die van nature aanwezig zijn in de Menselijk Taal. Thinknowlogy implementeert deze natuurwetten van intelligentie in software.