Follow project on Twitter
NederlandsEnglish

Chatbots, Virtuele Assistenten en robots ('bots' in het kort) produceren grammaticaal correcte zinnen. Maar ze zijn niet instaat om logisch te redeneren in natuurlijke taal, omdat ze niet gebaseerd zijn op natuurlijke intelligentie.

Eerst, de basisprincipes van natuurlijke taal:

Het is algemeen bekend dat grammatica structuur geeft aan zinnen. Maar wetenschappers hebben nog niet ontdekt dat wetten van intelligentie die ingebed zijn in grammatica een logische structuur (=betekenis) aan zinnen geven. Logica kan worden geprogrammeerd. Dat is wat ik doe.

Doordat wetenschappers deze cruciale kennis missen, hebben ze geen andere keus dan een top-down-benadering, waarbij rijke en betekenisvolle zinnen worden gedegradeerd tot “een handvol trefwoorden”. Door dit degradatieproces gaat betekenis verloren, waardoor kennistechnologie niet instaat is om de diepere betekenis te verwerken, die door mensen wordt uitgedrukt. Ik heb een bottom-up-benadering. Nadeel: Pas op de lange termijn toepasbaar in het dagelijks leven.

Wetenschappers begrijpen niet wat natuurlijke intelligentie is

Wetenschappers zijn niet in staat om intelligentie te definiëren als een verzameling natuurwetten. Daarom zijn ze ook niet in staat om bots natuurlijke intelligentie te geven: Of bots zijn beperkt tot voorprogrammeerde dialogen, óf de zinnen die ze produceren slaan nergens op.

Ik heb een oplossing voor de lange termijn

Ik heb kennis, ervaring, technologieën en resultaten die niemand anders heeft. Ik ben waarschijnlijk de enige in de wereld die intelligentie heeft gedefinieerd als een verzameling natuurwetten. En ik weet hoe het te implementeren is in software. Mijn open source oplossing is echter volledig strijdig met de wetenschappelijke opvattingen over de oorsprong van natuurlijke intelligentie, natuurlijke taal en natuurwetten.

Ik gebruik fundamentele wetenschap i.p.v cognitiewetenschap:

• Zelfstandig redeneren vereist zowel intelligentie als taal;
• Intelligentie en taal zijn natuurverschijnselen;
• Natuurverschijnselen zijn onderworpen aan natuurwetten;
• Natuurwetten (en logica) worden onderzocht m.b.v. fundamentele wetenschap.

Door fundamentele wetenschap te gebruiken, heb ik kennis en ervaring die verder niemand anders heeft:

• Ik heb intelligentie op een natuurlijke manier gedefinieerd;
• Door deze definitie heb ik een logische relatie tussen natuurlijke intelligentie en natuurlijke taal ontdekt, welke ik implementeer en publiceer als open source software;
• En ik daag iedereen uit om de eenvoudigste resultaten van mijn CNL redeneersysteem op een generieke manier te verslaan: van natuurlijke taal, via algoritmes, terug naar natuurlijke taal.

Deze Natuurwetten van Intelligentie – die ingebed zijn in Grammatica – worden gedemonstreerd door:

Programmeren in natuurlijke taal;
Redeneren in natuurlijke taal:
      • het trekken van conclusies (geavanceerder dan wetenschappelijke oplossingen),
      • het doen van aannames (met zelfregulerend onzekerheidsniveau),
      • het stellen van vragen (over hiaten in de kennis),
      • het detecteren van bevestigingen, conflicten en enkele gevallen van semantische ambiguïteit,
      • het tonen van verantwoordingsrapportages voor de zelfgegenereerde kennis;
Meertaligheid, wat bewijst: Natuurlijke talen hebben één gemeenschappelijke oorsprong.

De ontkrachting van de evolutietheorie als de uitleg voor de oorsprong van intelligentie, taal en natuurwetten:

• Ondanks diepgaand onderzoek geeft de evolutietheorie nog geen bevredigende verklaring voor het ontstaan van intelligentie, taal en natuurwetten. Laat staan hoe deze verwant zijn;
• Volgens het bijbels wereldbeeld heeft God natuurwetten gecreëerd, inclusief natuurwetten van intelligentie. Gebaseerd op de Natuurwetten van Intelligentie ingebed in Grammatica, implementeert alleen Thinknowlogy de intelligente functie van woorden als bepaald lidwoord “de/het”, voegwoord “of”, bezittelijk werkwoord “heeft/hebben” en werkwoorden in de verleden tijd “was/waren” en “had/hadden”. Andere Controlled Natural Language (CNL) redeneersystemen zijn beperkt tot zinnen met werkwoord “is/zijn” in de tegenwoordige tijd. Ze accepteren de bovengenoemde woorden niet.

Thinknowlogy 2018r3

zal in november dit jaar worden gepubliceerd. Het zal deel 4 van een intern herontwerp bevatten. Zie mijn planning voor andere geplande publicaties. Volg dit project via Twitter, abonneer je op updates via SourceForge, abonneer je op updates via GitHub of ontvang een e-mail als een nieuwe versie beschikbaar is.


Sluit je aan bij mijn Fair Science Supporters groep op LinkedIn, om zo je steun te betuigen aan een eerlijke beoefening van de wetenschap, en/of mijn Fair Science • Artificial Intelligence (AI) and knowledge technology (NLP) netwerkgroep, welke toegewijd is aan eerlijk onderzoek naar Kunstmatige Intelligentie (AI) en kennistechnologie. Of stuur mij een LinkedIn uitnodiging.


God heeft natuurwetten gecreëerd, om de natuur als een 'geoliede machine' te laten lopen, net als de radartjes in een uurwerk. Er zijn ook Natuurwetten van Intelligentie ingebed in Grammatica. Thinknowlogy implementeert deze natuurwetten van intelligentie in software.