Follow project on Twitter
NederlandsEnglish

Ik heb ontdekt wat natuurlijke intelligentie is

Thinknowlogy is 's wereld meest geavanceerde redeneersysteem. Gebruikmakend van de natuurlijke logica (natuurlijke intelligentie) van taal, is het in staat om autonoom te redeneren in leesbare zinnen met een beperkte grammatica.

Eerst, de basisprincipes van natuurlijke taal:

Het is algemeen bekend dat grammatica structuur geeft aan zinnen. Maar wetenschappers begrijpen de natuurlijke logica van taal niet, die zinnen een logische structuur (=betekenis) geeft.

Doordat wetenschappers deze cruciale kennis missen, kozen ze voor een top-down-benadering, waarbij rijke en betekenisvolle zinnen worden gedegradeerd tot “een handvol trefwoorden”. Door dit degradatieproces gaat betekenis verloren, waardoor kennistechnologie niet in staat is om de diepere betekenis te verwerken, die door mensen wordt uitgedrukt. Ik koos voor een bottom-up-benadering, dat gebaseerd is op grammatica i.p.v. trefwoorden. Een bottom-up-benadering – of fundamentele benadering – betekent dat ik een fundament – steentje voor steentje – moet opbouwen. Dat kost erg veel tijd en moeite, waardoor mijn fundamentele benadering pas op de lange termijn toepasbaar is in het dagelijkse leven.

Ik gebruik fundamentele wetenschap i.p.v cognitiewetenschap:

• Zelfstandig redeneren vereist zowel intelligentie als taal;
• Intelligentie en taal zijn natuurverschijnselen;
• Natuurverschijnselen zijn onderworpen aan natuurwetten;
• Natuurwetten (en logica) worden onderzocht m.b.v. fundamentele wetenschap.

Door fundamentele wetenschap te gebruiken, heb ik kennis en ervaring die verder niemand anders heeft:

Ik ben de enige in de wereld die intelligentie heeft gedefinieerd als een verzameling natuurwetten. Ik implementeer deze natuurlijke logica van taal in software, welke gepubliseerd is als open source. Mijn automatisch redeneersysteem heeft resultaten die wetenschappers niet kunnen leveren. Ik daag daarom iedereen uit om de eenvoudigste resultaten van mijn redeneersysteem op een generieke manier te verslaan: van natuurlijke taal, via algoritmes, terug naar natuurlijke taal.

De Natuurwetten van Intelligentie – die ingebed zijn in Grammatica – worden gedemonstreerd door:

Programmeren in natuurlijke taal;
Redeneren in natuurlijke taal:
      • het trekken van conclusies (geavanceerder dan wetenschappelijke oplossingen),
      • het doen van aannames (met zelfregulerend onzekerheidsniveau),
      • het stellen van vragen (over hiaten in de kennis),
      • het detecteren van bevestigingen, conflicten en enkele gevallen van semantische ambiguïteit,
      • het tonen van verantwoordingsrapportages voor de zelfgegenereerde kennis;
Meertaligheid, wat bewijst: Natuurlijke talen hebben één gemeenschappelijke oorsprong.

De ontkrachting van de evolutietheorie als de uitleg voor de oorsprong van intelligentie, taal en natuurwetten:

• Ondanks diepgaand onderzoek geeft de evolutietheorie nog geen bevredigende verklaring voor het ontstaan van intelligentie, taal en natuurwetten. Laat staan hoe deze verwant zijn;
• Volgens het bijbels wereldbeeld heeft God natuurwetten gecreëerd, inclusief natuurwetten van intelligentie. Gebaseerd op de Natuurwetten van Intelligentie ingebed in Grammatica, implementeert alleen Thinknowlogy de intelligente functie van woorden als bepaald lidwoord “de/het”, voegwoord “of”, bezittelijk werkwoord “heeft/hebben” en werkwoorden in de verleden tijd “was/waren” en “had/hadden”. Andere Controlled Natural Language (CNL) redeneersystemen zijn beperkt tot zinnen met werkwoord “is/zijn” in de tegenwoordige tijd. Ze accepteren de bovengenoemde woorden niet.

Thinknowlogy 2018r3

zal in november dit jaar worden gepubliceerd. Het zal deel 4 van een intern herontwerp bevatten. Zie mijn planning voor andere geplande publicaties. Volg dit project via Twitter, abonneer je op updates via SourceForge, abonneer je op updates via GitHub of ontvang een e-mail als een nieuwe versie beschikbaar is.


Sluit je aan bij mijn Fair Science Supporters groep op LinkedIn, om zo je steun te betuigen aan een eerlijke beoefening van de wetenschap, en/of mijn Fair Science • Artificial Intelligence (AI) and knowledge technology (NLP) netwerkgroep, welke toegewijd is aan eerlijk onderzoek naar Kunstmatige Intelligentie (AI) en kennistechnologie. Of stuur mij een LinkedIn uitnodiging.


God heeft natuurwetten gecreëerd, om de natuur als een 'geoliede machine' te laten lopen, net als de radartjes in een uurwerk. Er zijn ook Natuurwetten van Intelligentie ingebed in Grammatica. Thinknowlogy implementeert deze natuurwetten van intelligentie in software.