Follow project on Twitter
NederlandsEnglish

Zolang de wetenschappers falen om intelligentie op een natuurlijke manier te definiëren, is het vakgebied Kunstmatige Intelligentie (AI) en kennistechnologie engineering (specifieke oplossingen voor specifieke problemen) in plaats van een wetenschap (generieke oplossingen).

Wetenschappers hebben 60 jaar geleden een fundamentele fout gemaakt:

Intelligentie en taal zijn natuurverschijnselen. Natuurverschijnselen zijn onderworpen aan natuurwetten. En natuurwetten worden onderzocht m.b.v. fundamentele wetenschap. Maar het vakgebied AI en kennistechnologie wordt onderzocht m.b.v. cognitiewetenschap.

Een consequentie van deze fundamentele fout:

• AI is geprogrammeerde intelligentie in plaats van een kunstmatige implementatie van natuurlijke intelligentie;
• Kennistechnologie is gebaseerd op het toepassen van slimme algoritmen op trefwoorden, waardoor niet-trefwoorden worden genegeerd. Niet-trefwoorden geven informatie over de structuur van de zin door aan onze hersenen. Maar doordat deze natuurlijke structuur wordt genegeerd, weet men in het vakgebied kennistechnologie niet wat men aan moet met de “handenvol trefwoorden” en ongestructureerde teksten.

Ik verhef dit vakgebied van engineering (kunstmatige structuren) naar een wetenschap (natuurlijke structuren ingebed in grammatica):

• Ik heb intelligentie op een natuurlijke manier gedefinieerd;
• Ik heb een relatie tussen natuurlijke intelligentie en natuurlijke taal ontdekt;
• Door deze Natuurwetten van Intelligentie ingebed in Grammatica in software te implementeren, ontwikkel ik 's werelds enige zelf-organiserende kennistechnologie;
• Ik daag iedereen uit om de eenvoudigste resultaten van mijn natuurlijke-taal-redeneersysteem op een generieke manier te verslaan.

Thinknowlogy is open source software (download)

Thinknowlogy is experimentele, op grammatica gebaseerde, software,
ontworpen om de Natuurwetten van Intelligentie ingebed in Grammatica te benutten,
om op die manier – via natuurlijke taal – intelligentie te creëren in software,
wat gedemonstreerd wordt door:
Programmeren in natuurlijke taal;
Redeneren in natuurlijke taal:
      • het trekken van conclusies (geavanceerder dan wetenschappelijke oplossingen),
      • het doen van aannames (met zelfregulerend onzekerheidsniveau),
      • het stellen van vragen (over hiaten in de kennis),
      • het detecteren van conflicten en enkele gevallen van semantische ambiguïteit;
Meertaligheid, wat bewijst: Natuurlijke talen hebben één gemeenschappelijke oorsprong.

Ondanks bijna 160 jaar aan onderzoek wordt de evolutietheorie nog niet ondersteund door concreet bewijs met betrekking tot het ontstaan van intelligentie en taal. Laat staan, tot de integratie van beide. Volgens het bijbels wereldbeeld heeft God natuurwetten gecreëerd, inclusief natuurwetten van intelligentie. Gebaseerd op de Natuurwetten van Intelligentie ingebed in Grammatica, implementeert alleen Thinknowlogy de natuurlijke betekenis (intelligente functie) van woorden als bepaald lidwoord “de/het”, voegwoord “of”, bezittelijk werkwoord “heb/heeft/hebt/hebben” en werkwoorden in de verleden tijd “was/waren” en “had/hadden”. Thinknowlogy heeft dan ook wereldwijd unieke redeneer-resultaten.

Thinknowlogy 2016r2

zal in november dit jaar worden gepubliceerd. Dan zal een alternatieve invoermethode zijn toevoegd, genaamd: Geleid door Grammatica. Zie mijn planning voor andere geplande publicaties. Volg dit project via Twitter, SourceForge of door een e-mail te ontvangen.


Sluit je aan bij mijn Fair Science netwerkgroep op LinkedIn, om zo je steun te betuigen aan een eerlijke beoefening van de wetenschap, en/of mijn Fair Science • Artificial Intelligence (AI) and knowledge technology (NLP) netwerkgroep, welke toegewijd is aan eerlijk onderzoek naar Kunstmatige Intelligentie (AI) en kennistechnologie.


God heeft natuurwetten ontworpen, die als radartjes in een uurwerk, de natuur als een 'geoliede machine' te laten lopen. Ook natuurlijke taal is gebonden aan natuurwetten: de natuurwetten van intelligentie. Thinknowlogy implementeert deze natuurwetten van intelligentie in software.