Follow project on Twitter
NederlandsEnglish

Zolang de wetenschappers falen om intelligentie op een natuurlijke manier te definiëren, is het vakgebied Kunstmatige Intelligentie (AI) en kennistechnologie engineering (specifieke oplossingen voor specifieke problemen) in plaats van een wetenschap (generieke oplossingen).

Wetenschappers hebben 60 jaar geleden een fundamentele fout gemaakt:

Intelligentie en taal zijn natuurverschijnselen. Natuurverschijnselen zijn onderworpen aan natuurwetten. En natuurwetten worden onderzocht m.b.v. fundamentele wetenschap. Maar het vakgebied AI en kennistechnologie wordt onderzocht m.b.v. cognitiewetenschap.

Een consequentie van deze fundamentele fout:

• AI is geprogrammeerde intelligentie in plaats van een kunstmatige implementatie van natuurlijke intelligentie;
• Kennistechnologie is gebaseerd op het toepassen van kunstmatige structuren (semantische technieken) en slimme algoritmen (Computational Linguistics) op trefwoorden (hoofzakelijk zelfstandig naamwoorden en eigennamen). De andere woordtypes worden echter genegeerd, terwijl die de logische structuur van de zin aan onze hersenen doorgeven. Door alleen tref- woorden te gebruiken – en de natuurlijke structuur van een zin te negeren – komt het vakgebied kennistechnologie niet verder dan “handenvol trefwoorden” en ongestructureerde teksten.

Ik verhef dit vakgebied van engineering (kunstmatige structuren) naar een wetenschap (natuurlijke structuren ingebed in grammatica):

• Ik heb intelligentie op een natuurlijke manier gedefinieerd;
• Ik heb een relatie tussen natuurlijke intelligentie en natuurlijke taal ontdekt;
• Door deze (Natuurwetten van) Intelligentie ingebed in Grammatica in software te implementeren, ontwikkel ik 's werelds enige zelf-organiserende kennistechnologie;
• Ik daag iedereen uit om de eenvoudigste resultaten van mijn natuurlijke-taal-redeneersysteem te verslaan op een generieke manier (=d.m.v. algoritmes).

Thinknowlogy is open source software (download)

Ondanks eeuwen aan diepgaand onderzoek, geeft de evolutietheorie nog steeds geen bevredigende verklaring voor het ontstaan van intelligentie en taal. Laat staan hoe beide verwant zijn. Volgens het bijbels wereldbeeld heeft God natuurwetten gecreëerd, inclusief natuurwetten van intelligentie. Thinknowlogy is 's werelds enige zelf-organiserende kennistechnologie. Gebaseerd op de (Natuurwetten van) Intelligentie ingebed in Grammatica, implementeert alleen Thinknowlogy de natuurlijke betekenis (intelligente functie) van woorden als bepaald lidwoord “de/het”, voegwoord “of”, bezittelijk werkwoord “heeft/hebben” en werkwoorden in de verleden tijd “was/waren” en “had/hadden”.

Deze (Natuurwetten van) Intelligentie ingebed in Grammatica worden aangetoond door:
Programmeren in natuurlijke taal;
Redeneren in natuurlijke taal:
      • het trekken van conclusies (geavanceerder dan wetenschappelijke oplossingen),
      • het doen van aannames (met zelfregulerend onzekerheidsniveau),
      • het stellen van vragen (over hiaten in de kennis),
      • het detecteren van conflicten en enkele gevallen van semantische ambiguïteit,
      • het tonen van verantwoordingsrapportages voor de zelf-gegenereerde kennis;
Meertaligheid, wat bewijst: Natuurlijke talen hebben één gemeenschappelijke oorsprong.

Thinknowlogy 2016r2

zal in de eerste week van oktober worden gepubliceerd. Dan zal gerestylede broncode hebben en een diepe regressietest zal zijn toevoegd voor gebruiker Ontwikkelaar. Zie mijn planning voor andere geplande publicaties. Volg dit project via Twitter, SourceForge of door een e-mail te ontvangen.


Sluit je aan bij mijn Fair Science netwerkgroep op LinkedIn, om zo je steun te betuigen aan een eerlijke beoefening van de wetenschap, en/of mijn Fair Science • Artificial Intelligence (AI) and knowledge technology (NLP) netwerkgroep, welke toegewijd is aan eerlijk onderzoek naar Kunstmatige Intelligentie (AI) en kennistechnologie.


God heeft natuurwetten gecreeërd, om de natuur als een 'geoliede machine' te laten lopen, net als de radartjes in een uurwerk. Zo zijn er ook wetten van intelligentie, ingebed in grammatica. Thinknowlogy implementeert deze natuurwetten van intelligentie in software.