Follow project on Twitter
NederlandsEnglish

Zolang de wetenschappers falen om intelligentie op een natuurlijke manier te definiëren, is het vakgebied Kunstmatige Intelligentie (AI) en kennistechnologie engineering (specifieke oplossingen voor specifieke problemen) in plaats van een wetenschap (generieke oplossingen).

Wetenschappers hebben 60 jaar geleden een fundamentele fout gemaakt:

Intelligentie en taal zijn natuurverschijnselen. Natuurverschijnselen zijn onderworpen aan natuurwetten. En natuurwetten worden onderzocht m.b.v. fundamentele wetenschap. Maar het vakgebied AI en kennistechnologie wordt onderzocht m.b.v. cognitiewetenschap.

Een consequentie van deze fundamentele fout:

• AI is geprogrammeerde intelligentie in plaats van een kunstmatige implementatie van natuurlijke intelligentie;
• In de kennistechnologie worden kunstmatige structuren toegepast op trefwoorden, terwijl de natuurlijke structuur van zinnen wordt genegeerd. Door het negeren van deze structuur die door de natuur wordt aangeboden, komt het vakgebied kennistechnologie niet verder dan de verwerking van de “handenvol trefwoorden” en ongestructureerde teksten, terwijl wetenschappers falen om de logische functie te definiëren van zelfs de meest elementaire woordtypes.

Ik verhef dit vakgebied van engineering (kunstmatige structuren) naar een wetenschap (natuurlijke structuren ingebed in grammatica):

• Ik heb intelligentie op een natuurlijke manier gedefinieerd;
• Ik heb een relatie tussen natuurlijke intelligentie en natuurlijke taal ontdekt;
• Ik implementeer deze (Natuurwetten van) Intelligentie ingebed in Grammatica in software;
• En ik daag iedereen uit om de eenvoudigste resultaten van mijn natuurlijke taal redeneersysteem te verslaan op een generieke manier (=d.m.v. algoritmes).

Thinknowlogy is open source software (download)

Ondanks eeuwen aan diepgaand onderzoek, geeft de evolutietheorie nog steeds geen bevredigende verklaring voor het ontstaan van intelligentie en taal. Laat staan hoe beide verwant zijn. Volgens het bijbels wereldbeeld heeft God natuurwetten gecreëerd, inclusief natuurwetten van intelligentie. Gebaseerd op de (Natuurwetten van) Intelligentie ingebed in Grammatica, implementeert alleen Thinknowlogy de natuurlijke betekenis (intelligente functie) van woorden als bepaald lidwoord “de/het”, voegwoord “of”, bezittelijk werkwoord “heeft/hebben” en werkwoorden in de verleden tijd “was/waren” en “had/hadden”.

Deze (Natuurwetten van) Intelligentie ingebed in Grammatica worden aangetoond door:
Programmeren in natuurlijke taal;
Redeneren in natuurlijke taal:
      • het trekken van conclusies (geavanceerder dan wetenschappelijke oplossingen),
      • het doen van aannames (met zelfregulerend onzekerheidsniveau),
      • het stellen van vragen (over hiaten in de kennis),
      • het detecteren van conflicten en enkele gevallen van semantische ambiguïteit,
      • het tonen van verantwoordingsrapportages voor de zelf-gegenereerde kennis;
Meertaligheid, wat bewijst: Natuurlijke talen hebben één gemeenschappelijke oorsprong.

Thinknowlogy 2017r1

zal in mei 2017 worden gepubliceerd. Het omvat het eerste deel van een intern herontwerp. Zie mijn planning voor andere geplande publicaties. Volg dit project via Twitter, abonneer je op updates via SourceForge, abonneer je op updates via GitHub of ontvang een e-mail als een nieuwe versie beschikbaar is.


Sluit je aan bij mijn Fair Science netwerkgroep op LinkedIn, om zo je steun te betuigen aan een eerlijke beoefening van de wetenschap, en/of mijn Fair Science • Artificial Intelligence (AI) and knowledge technology (NLP) netwerkgroep, welke toegewijd is aan eerlijk onderzoek naar Kunstmatige Intelligentie (AI) en kennistechnologie.


God heeft natuurwetten gecreeërd, om de natuur als een 'geoliede machine' te laten lopen, net als de radartjes in een uurwerk. Zo zijn er ook wetten van intelligentie, ingebed in grammatica. Thinknowlogy implementeert deze natuurwetten van intelligentie in software.