Follow project on Twitter
NederlandsEnglish

Zolang de wetenschappers falen om intelligentie op een natuurlijke manier te definiëren, is Kunstmatige Intelligentie (AI) engineering in plaats van wetenschap. Het is geprogrammeerde intelligentie in plaats van een kunstmatige implementatie van natuurlijke intelligentie.

Wetenschappers hebben 60 jaar geleden een fundamentele fout gemaakt:
Intelligentie en taal zijn natuurverschijnselen. Natuurverschijnselen zijn onderworpen aan natuurwetten. En natuurwetten worden onderzocht m.b.v. fundamentele wetenschap. Maar het vakgebied AI en kennistechnologie wordt onderzocht m.b.v. cognitiewetenschap.

Een consequentie van deze fundamentele fout:
Kennistechnologie is gebaseerd op het toepassen van slimme algoritmen op trefwoorden, waardoor de natuurlijke semantiek van niet-trefwoorden wordt genegeerd. Niet-trefwoorden (structuurwoorden) geven informatie over de structuur van de zin door aan onze hersenen. Maar door de natuurlijke semantiek (natuurlijke structuur) van niet-trefwoorden (structuurwoorden) te negeren, weet men in het vakgebied kennistechnologie niet wat men aan moet met de “handenvol trefwoorden” en ongestructureerde teksten.

Sterker nog, de zelf-organiserende functie van bijvoorbeeld het werkwoord “hebben” is in nog geen enkel wetenschappelijk artikel beschreven. Met als gevolg dat er geen enkele techniek bestaat om een zin als “Paul is een zoon van Jan” op een generieke manier om te zetten naar “Jan heeft een zoon, genaamd Paul”. Dit is slechts het eerste voorbeeld van mijn uitdaging. Als je denkt dat dit 30 of 40 jaar geleden al is opgelost, dan begrijp je de betekenis van “op een generieke wijze” niet.

Wetenschappers falen om deze kinderlijk-eenvoudige resultaten op een generieke manier te implementeren, omdat zij niet begrijpen wat natuurlijke intelligentie is. Zij zijn alleen in staat om specifieke oplossingen te implementeren voor specifieke problemen (=engineering), terwijl ik een generieke oplossing (=wetenschap) implementeer.

Ik doe het het vakgebied AI en kennistechnologie grotendeels overnieuw, door gebruik te maken van fundamentele wetenschap:
• Ik heb intelligentie op een natuurlijke manier gedefinieerd;
• Ik heb een relatie tussen natuurlijke intelligentie en natuurlijke taal ontdekt;
• Ik implementeer deze natuurwetten in software, welke als open source is gepubliceerd. Het is 's werelds enige zelf-organiserende kennistechnologie;
Ik daag iedereen uit om de eenvoudigste resultaten van mijn natuurlijke-taal-redeneersysteem op een generieke manier te verslaan.

Thinknowlogy is open source, zodat iedereen ervan kan profiteren

Thinknowlogy is experimentele, op grammatica gebaseerde software,
ontworpen om de Natuurwetten van Intelligentie ingebed in Grammatica te benutten,
om op die manier – via natuurlijke taal – intelligentie te creëren in software,
wat gedemonstreerd wordt door:
Programmeren in natuurlijke taal;
Redeneren in natuurlijke taal:
      • het trekken van conclusies (geavanceerder dan wetenschappelijke oplossingen),
      • het doen van aannames (met zelfregulerend onzekerheidsniveau),
      • het stellen van vragen (over hiaten in de kennis),
      • het detecteren van conflicten en enkele gevallen van semantische ambiguïteit;
Meertaligheid, wat bewijst: Natuurlijke talen hebben één gemeenschappelijke oorsprong.

Ondanks bijna 160 jaar aan onderzoek wordt de evolutietheorie nog niet ondersteund door concreet bewijs met betrekking tot het ontstaan van intelligentie en taal. Laat staan, tot de integratie van beide. Volgens het bijbels wereldbeeld heeft God natuurwetten gecreëerd, inclusief natuurwetten van intelligentie. Gebaseerd op de Natuurwetten van Intelligentie ingebed in Grammatica, implementeert alleen Thinknowlogy de natuurlijke betekenis (intelligente functie) van woorden als bepaalde lidwoorden “de” en “het”, voegwoord “of”, bezittelijk werkwoord “hebben” en werkwoorden in de verleden tijd “waren” en “hadden”. Thinknowlogy heeft dan ook wereldwijd unieke redeneer-resultaten.

Thinknowlogy 2016r2

zal in november dit jaar worden gepubliceerd. Dan zal een alternatieve invoermethode zijn toevoegd, genaamd: Geleid door Grammatica. Zie mijn planning voor andere geplande publicaties. Volg dit project via Twitter, SourceForge of door een e-mail te ontvangen.


Sluit je aan bij mijn Fair Science netwerkgroep op LinkedIn, om zo je steun te betuigen aan een eerlijke beoefening van de wetenschap.


Alle systemen zijn ontworpen: Alle kunstmatige systemen zijn door mensen ontworpen • Alle natuurlijke systemen zijn door God ontworpen.


God heeft natuurwetten ontworpen, die als radartjes in een uurwerk, de natuur als een 'geoliede machine' te laten lopen. Ook natuurlijke taal is gebonden aan natuurwetten: de natuurwetten van intelligentie. Thinknowlogy implementeert deze natuurwetten van intelligentie in software.