Follow project on Twitter
NederlandsEnglish

Ik heb ontdekt wat natuurlijke intelligentie is

Thinknowlogy is 's wereld meest geavanceerde redeneersysteem. Het is in staat om zelfstandig te redeneren in leesbare zinnen met een beperkte grammatica. Het heeft geen uitvoerzinnen die door mensen zijn geschreven, alleen systeemmeldingen, en geen voorgeprogrammeerde kennis. Het heeft zelfs geen uitgebreide woordenlijsten. Er zijn slechts enkele basiswoorden gedefinieerd. Door de natuurlijke intelligentie van taal toe te passen, is het systeem in staat om zelfstandig te redeneren in vijf talen: Nederlands, Engels, Spaans, Frans en Chinees. Thinknowlogy implementeert redeneerconstructies die wetenschappers nog niet hebben beschreven. Het heeft dan ook resultaten die wetenschappers niet kunnen leveren, onder dezelfde randvoorwaarden. Natuurlijk is dit redeneersysteem gratis beschikbaar als open source software.

Eerst, de basisprincipes van natuurlijke taal:

Het is algemeen bekend dat grammatica de structuur van zinnen is. Maar grammatica heeft ook een logische structuur, die zinnen betekenis geeft. Wetenschappers zijn onwetend over deze logische structuur van taal. In plaats van deze natuurlijke structuur te benutten, degraderen ze rijke en betekenisvolle zinnen tot “een handvol trefwoorden”. Door dit degradatieproces gaat cruciale betekenis verloren, waardoor computers niet in staat zijn om de diepere betekenis van de menselijke taal te verwerken.

Ik ben een nieuwe wetenschap begonnen: natuurlijke intelligentie

Om de logische structuur van de taal te kunnen gebruiken, is een fundamentele benadering van logica en taal vereist. Dat houdt in dat er eerst een solide fundament moet worden gebouwd, dat gebaseerd is op natuurwetten. Dit proces kost erg veel tijd en moeite, waardoor mijn fundamentele benadering pas op de lange termijn toepasbaar is in het dagelijkse leven.

Ik gebruik fundamentele wetenschap i.p.v cognitiewetenschap:

• Zelfstandig redeneren vereist zowel intelligentie als taal;
• Intelligentie en taal zijn natuurverschijnselen;
• Natuurverschijnselen zijn onderworpen aan natuurwetten;
• Natuurwetten (en logica) worden onderzocht m.b.v. fundamentele wetenschap.

Door fundamentele wetenschap te gebruiken, heb ik kennis en ervaring die verder niemand anders heeft:

Door mijn fundamentele benadering, ben ik de enige in de wereld die intelligentie heeft gedefinieerd als een verzameling natuurwetten. Mijn automatisch redeneersysteem heeft dan ook resultaten die wetenschappers niet kunnen leveren. Ik daag daarom iedereen uit om de eenvoudigste resultaten van mijn redeneersysteem op een generieke manier te verslaan: van (gecontroleerde) natuurlijke taal, via algoritmes, terug naar (gecontroleerde) natuurlijke taal, in meerdere talen, zonder voorgeprogrammeerde kennis, zonder uitvoerzinnen die door mensen zijn geschreven, en zonder gebruik te maken van uitgebreide woordenlijsten.

De Natuurwetten van Intelligentie – die ingebed zijn in Grammatica – worden gedemonstreerd door:

Programmeren in natuurlijke taal;
Redeneren in natuurlijke taal:
      • het trekken van conclusies (geavanceerder dan wetenschappelijke oplossingen),
      • het doen van aannames (met zelfregulerend onzekerheidsniveau),
      • het stellen van vragen (over hiaten in de kennis),
      • het detecteren van bevestigingen, conflicten en enkele gevallen van semantische ambiguïteit,
      • het tonen van verantwoordingsrapportages voor de zelfgegenereerde kennis;
Meertaligheid, wat bewijst: Natuurlijke talen hebben één gemeenschappelijke oorsprong.

De ontkrachting van de evolutietheorie als de uitleg voor de oorsprong van intelligentie, taal en natuurwetten:

• Ondanks diepgaand onderzoek geeft de evolutietheorie nog geen bevredigende verklaring voor het ontstaan van intelligentie, taal en natuurwetten. Laat staan hoe deze verwant zijn. Bovendien is geen enkel fenomeen dat exclusief is voor de evolutietheorie, of afgeleide theorieën, toepasbaar in het dagelijks leven;
• Volgens het bijbelse wereldbeeld heeft God natuurwetten gecreëerd, inclusief natuurwetten van intelligentie. Gebaseerd op de Natuurwetten van Intelligentie ingebed in Grammatica, implementeert alleen Thinknowlogy de intelligente functie van woorden als bepaald lidwoord “de/het”, voegwoord “of”, bezittelijk werkwoord “heeft/hebben” en werkwoorden in de verleden tijd “was/waren” en “had/hadden”. Andere Controlled Natural Language (CNL) redeneersystemen zijn beperkt tot zinnen met werkwoord “is/zijn” in de tegenwoordige tijd. Ze accepteren de bovengenoemde woorden niet.

Thinknowlogy 2019r1

zal in november 2019 worden gepubliceerd. Het zal deel 6 van een intern herontwerp bevatten. Zie mijn planning voor andere geplande publicaties. Volg dit project via Twitter, abonneer je op updates via GitHub of SourceForge, of ontvang een e-mail als een nieuwe versie beschikbaar is.


Sluit je aan bij mijn Fair Science Supporters groep op LinkedIn, om zo je steun te betuigen aan een eerlijke beoefening van de wetenschap. Of voel je vrij om mij een LinkedIn uitnodiging te sturen.


God heeft natuurwetten gecreëerd, om de natuur als een 'geoliede machine' te laten lopen, net als de radartjes in een uurwerk. Er zijn ook Natuurwetten van Intelligentie ingebed in Grammatica. Thinknowlogy implementeert deze natuurwetten van intelligentie in software.