Follow project on Twitter
NederlandsEnglish

Soms staren wetenschappers zich blind op theorieën, terwijl het antwoord in de natuur voor het grijpen ligt. Zo is het ook met de zoektocht naar natuurlijke intelligentie. Veel wetenschappers gaan ervan uit dat intelligentie is ontstaan in neuronen. Maar ik heb ontdekt dat neuronen niet essentieel zijn voor natuurlijke intelligentie, op dezelfde manier als veren en flappende vleugels niet essentieel zijn voor de luchtvaart. Vandaar dat gesimuleerde neurale netwerken, ondanks allerlei ‘hoopvolle’ termen, niet van nature intelligent zijn. En ze zullen ook nooit van nature intelligent worden.

Ik heb ontdekt wat natuurlijke intelligentie is:

• Ik ga ervan uit dat natuurlijke taal en ruimtelijke informatie bronnen van natuurlijke intelligentie zijn;
• Ik heb logica in natuurlijke taal ontdekt, die geavanceerder is dan de logica die door wetenschappers is beschreven. Hoe komt die geavanceerde logica ingebed in de menselijke taal?
• Ik ga ervan uit dat natuurlijke taal intelligent ontworpen is;
• En ik ga ervan uit dat het intelligente ontwerp van natuurlijke taal te ontrafelen is via reverse-engineering.

Op deze manier heb ik logische structuren (redeneerconstructies) ontdekt die van nature in taal voorkomen, en die taal zelf-organiserende eigenschappen geven. Wetenschappers hebben deze redeneerconstructies niet beschreven. En ze kennen de zelf-organiserende eigenschappen van taal niet. Ik benut deze eigenschappen van taal wel. Daardoor is Thinknowlogy 's wereld enige zelf-organiserende redeneersysteem.

Verder heb ik ontdekt dat logica (vrijwel) taalonafhankelijk is. Door de logica van mijn systeem voor meerdere talen te configureren, is Thinknowlogy tevens 's werelds enige meertalige redeneersysteem: Nederlands, Engels, Spaans, Frans en Chinees. Blijkbaar delen talen van verschillende taalfamilies dezelfde logica. Dit betekent voor mij dat logica (God) bestond voordat taal bestond.

Wetenschappelijke uitdaging:

Ik daag iedereen uit om de eenvoudigste resultaten van mijn redeneersysteem op een generieke (wetenschappelijke) manier te verslaan, onder dezelfde randvoorwaarden als mijn systeem:
• van Controlled Natural Language (zinnen met een hele beperkte, afgebakende grammatica), via algoritmes, terug naar Controlled Natural Language;
• zonder voorgeprogrammeerde kennis;
• zonder uitvoerzinnen die door mensen zijn geschreven;
• zonder uitgebreide woordenlijsten;
• in meerdere talen;
• en gratis beschikbaar als open source software.

Ik gebruik fundamentele wetenschap i.p.v cognitiewetenschap:

• Taal is een natuurverschijnsel;
• Natuurverschijnselen zijn onderworpen aan natuurwetten;
• Natuurwetten worden onderzocht m.b.v. fundamentele wetenschap.

Door fundamentele wetenschap te gebruiken, heb ik kennis en ervaring die verder niemand anders heeft:

Ik heb taal geïdentificeerd als een bron van natuurlijke intelligentie. En ik ben de enige in de wereld die intelligentie heeft gedefinieerd als een verzameling natuurwetten. Mijn automatisch redeneersysteem heeft dan ook resultaten die wetenschappers niet kunnen leveren.

De natuurwetten van intelligentie die van nature in taal voorkomen, worden gedemonstreerd door:

Programmeren in natuurlijke taal;
Redeneren in natuurlijke taal:
      • het trekken van conclusies (geavanceerder dan wetenschappelijke oplossingen),
      • het doen van aannames (met zelfregulerend onzekerheidsniveau),
      • het stellen van vragen (over hiaten in de kennis),
      • het detecteren van bevestigingen, conflicten en enkele gevallen van semantische ambiguïteit,
      • het tonen van verantwoordingsrapportages voor de zelfgegenereerde kennis;
Meertaligheid, wat bewijst: Natuurlijke talen hebben één gemeenschappelijke en logische oorsprong.

De ontkrachting van de evolutietheorie als de uitleg voor de oorsprong van intelligentie, taal en natuurwetten:

• Ondanks diepgaand onderzoek geeft de evolutietheorie nog geen bevredigende verklaring voor het ontstaan van intelligentie, taal en natuurwetten. Laat staan hoe deze verwant zijn. Bovendien is geen enkel fenomeen dat exclusief is voor de evolutietheorie, of afgeleide theorieën, toepasbaar in het dagelijks leven;
• Volgens het bijbelse wereldbeeld heeft God natuurwetten gecreëerd, inclusief natuurwetten van intelligentie. Gebaseerd op de natuurwetten van intelligentie die van nature in taal voorkomen, implementeert alleen Thinknowlogy de intelligente functie van woorden als bepaald lidwoord “de/het”, voegwoord “of”, bezittelijk werkwoord “heeft/hebben” en werkwoorden in de verleden tijd “was/waren” en “had/hadden”. Andere Controlled Natural Language (CNL) redeneersystemen zijn beperkt tot zinnen met werkwoord “is/zijn” in de tegenwoordige tijd. Ze accepteren de bovengenoemde woorden niet.

Thinknowlogy 2021

zal in november 2021 worden gepubliceerd. Het zal deel 6 van een intern herontwerp bevatten. Zie mijn planning voor andere geplande publicaties. Volg dit project via Twitter, abonneer je op updates via GitHub of SourceForge, of ontvang een e-mail als een nieuwe versie beschikbaar is.


Sluit je aan bij mijn Fair Science Supporters groep op LinkedIn, om zo je steun te betuigen aan een eerlijke beoefening van de wetenschap. Of voel je vrij om mij een LinkedIn uitnodiging te sturen.


God heeft natuurwetten gecreëerd, om de natuur als een 'geoliede machine' te laten lopen, net als de radartjes in een uurwerk. Er zijn ook wetten van Intelligentie die van nature in taal aanwezig zijn. Thinknowlogy implementeert deze natuurwetten van intelligentie in software.