Follow project on Twitter
NederlandsEnglish

Thinknowlogy is op grammatica gebaseerde software,
ontworpen om de Natuurwetten van Intelligentie in grammatica te benutten,
om op die manier – via natuurlijke taal – intelligentie te creëren in software,
wat gedemonstreerd wordt door:
Programmeren in natuurlijke taal;
Redeneren in natuurlijke taal:
      • het trekken van conclusies (geavanceerder dan wetenschappelijke oplossingen),
      • het doen van aannames (met zelfregulerend onzekerheidsniveau),
      • het stellen van vragen (over hiaten in de kennis),
      • het detecteren van conflicten in de kennis,
      • het detecteren van enkele gevallen van semantische ambiguïteit;
Meertaligheid, wat bewijst dat de Natuurwetten van Intelligentie universeel zijn.

Thinknowlogy is open source, zodat iedereen ervan kan profiteren

Volgens de evolutietheorie zouden intelligentie en taal onafhankelijk van elkaar geëvolueerd zijn, waardoor er volgens de evolutietheorie geen systematisch verband bestaat tussen redeneren en taal. Daarnaast zou elke taal onafhankelijk van de andere talen zijn geëvolueerd. Het bijbels wereldbeeld gaat er echter vanuit dat redeneren en taal nauw verwant zijn, en dat alle talen één gezamenlijk startpunt hebben: de Babylonische spraakverwarring. Alleen Thinknowlogy is gebaseerd op dat bijbels wereldbeeld, waardoor u geen ander redeneersysteem zult vinden dat in staat is om woorden te verwerken als bepaalde lidwoorden “de” en “het”, voegwoord “of”, bezittelijk werkwoord “heb / hebt / heeft / hebben” en werkwoorden in de verleden tijd “was / waren” en “had / hadden”. Thinknowlogy heeft dan ook wereldwijd unieke resultaten:

Het behouden van de betekenis: De huidige kennistechnologie is gebaseerd op het reduceren van rijke, betekenisvolle zinnen tot aan elkaar verbonden trefwoorden, waarna geprobeerd wordt om de oorspronkelijke betekenis te reconstrueren, d.m.v. semantische woordenboeken, statistieken, et cetera. Thinknowlogy is volledig gebaseerd op grammatica. Het behoudt de semantiek tijdens alle verwerkingsstappen, waardoor geen reconstructie nodig is;
Redeneren in leesbare zinnen: Geautomatiseerde reasoners produceren alleen een trefwoord, terwijl Thinknowlogy is in staat om het resultaat als een leesbare zin uit te drukken;
Het zelfstandig structureren van ongestructureerde teksten: Watson heeft brute processorkracht nodig om "de naald in een hooiberg van ongestructureerde teksten te vinden" (quote van IBM). Als computersystemen in staat zijn om ongestructureerde teksten automatisch te structureren, heeft een zoekopdracht significant minder processorkracht nodig. Thinknowlogy benut Natuurwetten van Intelligentie in grammatica om de kennisstructuur automatisch te structureren;
Het detecteren van enkele gevallen van semantische ambiguïteit: Het oplossen van ambiguïteit wordt beschouwd als het grootste probleem van de NLP. De implementatie van het detecteren van enkele gevallen van semantische ambiguïteit is mijn eerste stap naar een fundamentele oplossing. Later zal ik het zelfstandig oplossen van semantische ambiguïteit implementeren.

De evolutietheorie is slechts een interpretatie van het verleden, dat faalt om bij te dragen aan de toekomst. Het draagt alleen bij aan zichzelf.

Thinknowlogy 2015r1

zal rond september 2015 worden gepubliceerd. Dan zal de Spaanse grammatica zijn toevoegd. Zie mijn planning voor andere geplande publicaties. Volg dit project via Twitter, sourceforge.net of door een e-mail te ontvangen.


Sluit je aan bij mijn Fair Science netwerkgroep op LinkedIn, om zo je steun te betuigen aan een eerlijke beoefening van de wetenschap.


Alle systemen zijn ontworpen: Alle kunstmatige systemen zijn door mensen ontworpen • Alle natuurlijke systemen zijn door God ontworpen.


God heeft natuurwetten ontworpen, die als radartjes in een uurwerk, de natuur als een 'geoliede machine' te laten lopen. Ook natuurlijke taal is gebonden aan natuurwetten: de natuurwetten van intelligentie. Thinknowlogy implementeert deze natuurwetten van intelligentie in software.