Follow project on Twitter
NederlandsEnglish

Chatbots, Virtuele Assistenten en robots ('bots' in het kort) produceren grammaticaal correcte zinnen. Maar ze zijn niet in staat om logisch te redeneren in natuurlijke taal, omdat ze geen natuurlijke intelligentie hebben.

Eerst, de basisprincipes van natuurlijke taal:

Grammatica geeft afzonderlijke woorden een algemene structuur, waardoor de woorden een zin vormen. En de wetten van intelligentie - die ingebed zijn in grammatica - geven afzonderlijke woorden en afzonderlijke zinnen een logische structuur, waardoor de woorden en zinnen betekenis krijgen.

Wetenschappers falen echter om intelligentie te begrijpen

Wetenschappers falen om intelligentie te definiëren als een verzameling natuurwetten. Daarom falen wetenschappers om bots natuurlijke intelligentie te geven. Met als consequentie dat bots geen natuurlijke intelligentie hebben: Óf zij zijn beperkt tot voorprogrammeerde dialogen, óf de zinnen die ze produceren slaan nergens op.

Ik heb een oplossing voor de lange termijn

Ik heb kennis, ervaring, technologieën en resultaten die niemand anders heeft. Ik ben waarschijnlijk de enige in de wereld die intelligentie heeft gedefinieerd als een verzameling natuurwetten. En ik weet hoe het te implementeren is in software. Mijn oplossing (open source) is echter volledig strijdig met de wetenschappelijke opvattingen over de oorsprong van natuurlijke intelligentie, natuurlijke taal en natuurwetten.

Ik gebruik fundamentele wetenschap i.p.v cognitiewetenschap:

• Zelfstandig redeneren vereist zowel intelligentie als taal;
• Intelligentie en taal zijn natuurverschijnselen;
• Natuurverschijnselen zijn onderworpen aan natuurwetten;
• Natuurwetten (en logica) worden onderzocht m.b.v. fundamentele wetenschap.

Door fundamentele wetenschap te gebruiken, heb ik kennis en ervaring die verder niemand anders heeft:

• Ik heb intelligentie op een natuurlijke manier gedefinieerd;
• Door deze definitie heb ik een logische relatie tussen natuurlijke intelligentie en natuurlijke taal ontdekt, welke ik implementeer en publiceer als open source software;
• En ik daag iedereen uit om de eenvoudigste resultaten van mijn CNL redeneersysteem op een generieke manier te verslaan: van natuurlijke taal, via algoritmes, naar natuurlijke taal.

Deze Natuurwetten van Intelligentie ingebed in Grammatica worden gedemonstreerd door:

Programmeren in natuurlijke taal;
Redeneren in natuurlijke taal:
      • het trekken van conclusies (geavanceerder dan wetenschappelijke oplossingen),
      • het doen van aannames (met zelfregulerend onzekerheidsniveau),
      • het stellen van vragen (over hiaten in de kennis),
      • het detecteren van conflicten en enkele gevallen van semantische ambiguïteit,
      • het tonen van verantwoordingsrapportages voor de zelfgegenereerde kennis;
Meertaligheid, wat bewijst: Natuurlijke talen hebben één gemeenschappelijke oorsprong.

De ontkrachting van de evolutietheorie als de uitleg voor de oorsprong van intelligentie, taal en natuurwetten:

• Ondanks eeuwen aan diepgaand onderzoek, geeft de evolutietheorie nog geen bevredigende verklaring voor het ontstaan van intelligentie, taal en natuurwetten. Laat staan hoe deze verwant zijn;
• Volgens het bijbels wereldbeeld heeft God natuurwetten gecreëerd, inclusief natuurwetten van intelligentie. Gebaseerd op de (Natuurwetten van) Intelligentie ingebed in Grammatica, implementeert alleen Thinknowlogy de intelligente functie van woorden als bepaald lidwoord “de/het”, voegwoord “of”, bezittelijk werkwoord “heeft/hebben” en werkwoorden in de verleden tijd “was/waren” en “had/hadden”. Andere Controlled Natural Language (CNL) redeneersystemen zijn beperkt tot zinnen met werkwoord “is/zijn” in de tegenwoordige tijd. Ze accepteren de bovengenoemde woorden niet.

Thinknowlogy 2017r2

zal aan het einde van deze maand worden gepubliceerd. Het omvat het tweede deel van een intern herontwerp. Zie mijn planning voor andere geplande publicaties. Volg dit project via Twitter, abonneer je op updates via SourceForge, abonneer je op updates via GitHub of ontvang een e-mail als een nieuwe versie beschikbaar is.


Sluit je aan bij mijn Fair Science netwerkgroep op LinkedIn, om zo je steun te betuigen aan een eerlijke beoefening van de wetenschap, en/of mijn Fair Science • Artificial Intelligence (AI) and knowledge technology (NLP) netwerkgroep, welke toegewijd is aan eerlijk onderzoek naar Kunstmatige Intelligentie (AI) en kennistechnologie.


God heeft natuurwetten gecreeërd, om de natuur als een 'geoliede machine' te laten lopen, net als de radartjes in een uurwerk. Zo zijn er ook wetten van intelligentie, ingebed in grammatica. Thinknowlogy implementeert deze natuurwetten van intelligentie in software.