Follow project on Twitter
NederlandsEnglish

2.3.1 Specificatie-substitutie conclusies

Beschouw de zinnen:
• “Jan is een vader.
• “Een vader is een man.

Allereerst een opmerking: De laatste zin noemen we een definitie-zin, omdat de generalisatie wordt gevormd door een onbepaald lidwoord en een zelfstandig naamwoord en ook de specificatie wordt gevormd door één of meer onbepaald lidwoorden en zelfstandig naamwoorden.

Uit deze zinnen mogen wij de conclusie te trekken: “Jan is een man.”.

Deze conclusie kan geautomatiseerd worden, door de volgende regels toe te passen:

1. Neem een zin, waarbij de (enkelvoudige) specificatie wordt gevormd door een onbepaald lidwoord en een zelfstandig naamwoord;
2. Zoek met die specificatie naar definitie-zinnen waarbij de bovengenoemde specificatie gelijk is aan de generalisatie van de definitie-zin;
3. Voor de eerstgenoemde zin geldt dan ook de specificatie van elke bijbehorende definitie.

Voor de bovenstaande zinnen geldt:

1. Neem de zin over “Jan”. De (enkelvoudige) specificatie van die zin is: “een vader”;
2. Voor die specificatie geldt de definitie: “Een vader is een man.”;
3. De software mag nu zelfstandig de conclusie trekken: “Jan is een man.”, door de specificatie van de zin over “Jan” te vervangen door de specificatie van de definitie-zin.

We noemen dit een specificatie-substitutie conclusie, omdat de specificatie van een eigennaam-zin vervangen mag worden door de specificatie van een definitie-zin.